logo

Ľudia so sluchovým znevýhodnením môžu s políciou komunikovať cez SMS alebo e-mail

Cislo-pre-sluchovo-postihnutych.jpg

Bratislavská mestská polícia, ktorá už v roku 1998 sprístupnila pre ľudí so sluchovým znevýhodnením faxovú telefonickú linku, teraz ponúka aj ďalšie formy komunikácie. Či už prostredníctvom zasielania SMS správ na mobilné telefónne číslo 0911 921 700, alebo komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty cez adresu dispecing@mp.bratislava.sk.

Ľudia so sluchovým postihnutím môžu tieto možnosti využiť vždy, keď sa ocitnú v núdzi a potrebujú pomoc.

Toto číslo je pre ľudí so sluchovým znevýhodnením k dispozícii nepretržite počas celého dňa. Operačný pracovník  po prijatí SMS správy na jej preverenie vysiela okamžite najbližšiu hliadku. Pre prípadné doplňujúce informácie s oznamovateľom spätne komunikuje formou SMS správ.

Vždy je potrebné v správach uvádzať, o akú situáciu sa jedná a na ktorých miestach sa odohráva.

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok