logo

Vyšiel Prešporský kalendár 2019: Ateliér Kozics pôsobil v Bratislave viac ako sedem desaťročí

Kozics-Ba-rozky-kalendar-2019.jpg

OZ Bratislavské rožky už piaty rok vydáva obľúbený nástenný kalendár ilustrovaný fotografiami starej Bratislavy. Unikátne fotografie tentokrát pochádzajú z významného bratislavského fotoateliéru KOZICS. Partnerom publikácií je Múzeum mesta Bratislavy, ktoré tento rok oslavuje svoje 150. výročie jeho vzniku. Redaktori do kalendára vyberali historické zábery s pomocou odbornej pracovníčky múzea, PhDr. Eleny Kurincovej.

„Po úspechu minuloročného cyklu fotografií „Souvenir de Pressbourg“ z dielne fotografa Karla Körpera nám bolo jasné, že v ďalšom kalendári chceme použiť fotky z legendárneho Ateliéru Kozics. Tým by sme časť tejto vzácnej zbierky zároveň sprístupnili verejnosti. Vďaka výstave, ktorú v roku 2016 usporiadalo Múzeum mesta Bratislavy, sme zhruba poznali výstavný materiál; okrem toho inštitúcia v tomto roku oslavuje 150. výročie svojho založenia.

Ateliér Kozics fungoval v meste niekoľko desaťročí, a tak v ňom mohlo vzniknúť obrovské množstvo záberov mesta a jeho obyvateľov. Kozicsovci boli veľkými priekopníkmi portrétnej fotografie v Prešporku. Dôkazom toho je aj fakt, že sa na svetlo sveta dostáva čoraz viac fotografií zo zbierok múzeí aj z rodinných pozostalostí. Ich ateliér, sídliaci v ľavej budove dnešného veľvyslanectva USA, navštívilo mnoho slávnych osobností. V roku 1881 tu vznikli aj portréty Franza Liszta.

V Prešporskom kalendári vždy figurujú dobové zábery mesta. Veľkú časť fotografickej zbierky Kozicsovcov v Múzeu mesta Bratislavy tvoria portréty, no možno v nej objaviť aj veľmi zaujímavé a kvalitné fotografie Prešporka z prelomu storočí. Snažili sme sa vybrať také zábery, ktoré zachytávajú ľahko identifikovateľné dejiská (napr. dnešnú krčmu U Čerta pod hradom, budovu VŠMU atď.). Samozrejme, chceme vyhovieť aj milovníkom histórie mesta, aby sa mohli potešiť menej známymi zábermi dobového Prešporka. Patrí medzi ne aj fotografia z roku 1885, ktorá vznikla na mieste dnešného Trnavského mýta, kde bol kedysi Dobytčí trh,“ prezradil redaktor publikácie Sándor Papp ml.

Tvorba ateliéru je monumentálna. Múzeum mesta Bratislavy vlastní ako inštitúcia najväčšiu zbierku fotografií ateliéru Kozics na Slovensku (okolo 1200 jednotlivín). V jeho zbierkach sa nachádza aj najstaršia značená práca E. N. Kozicsa, a to skupinový portrét rodiny Wittmannovej (na slanom papieri) z rokov 1855 – 1860. Rovnako kolekcia 17 chromofotografií z rokov 1860 – 1866 predstavuje na Slovensku výnimočnú zbierku stredoeurópskeho významu z etapy experimentovania s farebnou fotografiou. Tvorba ateliéru Kozics vydáva svedectvo o meste, jeho obyvateľoch, návštevníkoch, ale aj o pamiatkach a katastrofách.

Ateliér Kozics pôsobil v meste Pressburg, Pozsony, Prešporok/Bratislava viac ako sedem desaťročí (1854 – 1926/1929). Na jeho vedení sa podieľali Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874), jeho manželka Karolína Kozics, rod. Helle (1837 – 1899) a syn Eduard Karol Boromeus, skrátene Ede Kozics (1874 – 1933).

Imidž ateliéru vytváralo aj jeho umiestnenie v meste, pôvodne Kozia ulica 33, neskoršie Radetzkého námestie 34 (do roku 1858) alebo na adrese Promenade 34 (do roku 1868). Ambície ideálneho ateliéru (spojenie pracovného, obytného a spoločenského priestoru) boli dosiahnuté až na adrese Promenade 2 (po prečíslovaní Promenade 9, Kossuth Lajos tér 9).

Základnými žánrami ateliéru boli portrét a veduta (architektonické a historické pamiatky mesta), reportážna a reklamná fotografia, tvorba reprezentačných albumov a tabiel. Pri fotografickom procese využívali viaceré vývojové stupne od dagertypie cez kalotypiu na slanom papieri až po mokrý kolódiový proces a albumínové papiere. Ateliér získal viaceré ocenenia na svetových a špeciálnych výstavách v Paríži (1867 a 1878), Hamburgu (1868), Francúzsku (1870), Linzi (1872), Viedni (1873). Tvorba E. N. Kozicsa je známa a spája sa predovšetkým s vynálezom chromofotografie, ktorú tvorivo rozvíjal. Patentované privilégium na chromofotografiu na plátne získal v roku 1878.

Kalendár si môžete zakúpiť jedine na vianočných trhoch v stánku OZ Bratislavské rožky (C 15) na Františkánskom námestí.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok