Zobrazenie navigácie

Udalosť Zobrazenie navigácie

Dnes

Latest Past Udalosti

Radničkine trhy 2022

Bratislava, Hlavné námestie Hlavné námestie, Bratislava

22. ročník predajno-prezentačných trhov na Radničnej ulici v Bratislave je príležitosťou zoznámiť sa s tvorbou osôb so zdravotným postihnutím, ktorí pracujú a pôsobia v chránených dielňach a sociálnych podnikoch. Je to pre nich príležitosť prezentovať svoje zručnosti a ponúknuť tovar a produkty, či umeleckej hodnoty ako vlastnú tvorbu, alebo rôzne úžitkové predmety- ručne tkané koberčeky, […]

Prednáška: Začiatky cestovného ruchu v Bratislave

Stará radnica Radničná 1, Bratislava

10. 11. 2020 Počiatky cestovného ruchu v Bratislave PhDr. Miroslav Sabol, PhD., Historický ústav SAV Prednáška priblíži počiatky rozvoja cestovného ruchu v Bratislave. Zameria sa na dobu po vzniku ČSR a medzivojnové obdobie. Záujem o mesto podporovala zvýšená mobilita, cenovo dostupná a kvalitná kuchyňa. Viac informácií o mieste a čase prednášky a o vstupnom tu: https://www.bratislavafotogenicka.eu/nezabudnite-na-prednasky-1000-rokov-historie/

Prednáška: Vplyv vojny na zdravotné pomery v Bratislave

Stará radnica Radničná 1, Bratislava

13. 10. 2020 Vplyv vojny na zdravotné pomery v Bratislave a aktivity na ich zmiernenie PhDr. Anna Falisová, CSc., Historický ústav SAV – Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK Prednáška priblíži zdravotné a hygienické pomery v Bratislave po skončení 2. svetovej vojny, začiatky penicilínovej akcie a zahraničnú pomoc […]