Bratislava fotogenická, fejsbuková stránka bratislavskej aktivistky, fotografky, publicistky a sprievodkyne Hany Fábry sa za roky svojej existencie rozrástla nielen o množstvo fotiek, ale aj fanúšikov a podporovateľky. Aby mohla reálne pomáhať mestu, bolo čoraz jasnejšie, že potrebuje stálu publikačnú platformu a širší občiansky rozmer. Preto je tu webová stránka bratislavafotogenicka.eu – a tá sa uchádza o Vašu priazeň a prípadne aj o Vašu pomoc a podporu. (Ďakujeme.)

Keď som v júni 2011 spustila na sociálnej sieti Facebook stránku Bratislava fotogenická, fotila som na mobil, staršiu Nokiu. Fotky sa nielen mne zdali vskutku pekné;). (Teraz sa nad tým “pod fúz” usmievam.) Dnes je na stránke vidieť posun. Jej vlastný – čo do obsahu, aj môj – čo do kvality fotografií. Stránku som postupne vyprofilovala nielen ako prezentáciu mojich či dobových fotografií a videí Bratislavy, ale aj ako priestor na prezentáciu občianskeho pohľadu na nie práve najveselšie dianie v Bratislave.

Spolu s mojimi článkami či s článkami z médií pribúdali aj pozvánky na podujatia v Bratislave… a zrazu to bolo jasné. Bratislava potrebuje webovú stránku s informáciami a názormi z prostredia občianskej spoločnosti, ktoré nebudú prifarbovať developeri a investori, ani skresľovať politické bábky, ale práve naopak; chýba jej pravdivá súhrnná stránka o aktivitách občianskych iniciatív, združení, jednotlivcov či ad hoc spojení s jediným cieľom. A tým je prospech mesta a ľudí v ňom žijúcich, prospech a udržateľnosť verejných priestorov, zelene, pamiatok, dopravy atp.

Bratislavský webzine Bratislava fotogenická je priestorom, kde publikujeme články z prostredia občianskej spoločnosti, predovšetkým tlačové správy bratislavských MVO, názory, rozhovory, petície, protesty, pozvánky, ankety, granty, užitočné odkazy, zákony, adresár MVO, adresár mesta, inzerciu na prácu v MVO, príklady dobrej praxe, občianske kauzy či stavebné a výrubové konania atp. A samozrejme, na stránke sa vždy budeme snažiť reflektovať aktuálne dianie v meste a podľa potreby mu prispôsobovať obsah a/alebo štruktúru.

Cieľom stránky je zhmotňovať a personifikovať motto jej názvu: Bratislava fotogenická – pre lásku k mestu. Stránka patrí Vám, ktoré/í máte Bratislavu rady/i. Vám, ktorým záleží na tom, aby nemizla jej pamäť, aby sa nestrácalo jej čaro a genius loci. Patrí ľuďom, ktorí sa Bratislave venujú vo svojom voľnom čase a ktorí jej prostredníctvom prezentujú svoje aktivity, svoje názory, svoje obavy.

Vytvoriť dobrú, politicky nezávislú, devolopermi neovplyvnenú občiansku stránku s názorom je rovnako náročné ako vytvoriť dobré mienkotvorné noviny. Veríme, že nám s tým pomôžete – pomôžete tým najmä Bratislave. Ambíciou webovej stránky Bratislava fotogenická totiž nie je nič menšie, ako nájsť a spojiť srdcia, ktoré bijú pre Bratislavu. A sú ochotné niečo pre ňu urobiť…

Veľká vďaka za každý prečítaný článok, za každú podpísanú petíciu, za každý zdieľaný príspevok, za každú zmysluplnú pripomienku či upozornenie na problém mesta, ale i našu chybu – a samozrejme, veľká vďaka za každú podporu a pomoc.

Hana Fábry
vydavateľka Bratislavy fotogenickej
hana.fabry@bratislavafotogenicka.eu
www.facebook.com/bratislava.fotogenicka
www.hanafabry.eu