vyhlásenie k 25. máju 2018

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky domény www.bratislavafotogenicka.eu, ktorú spravuje bratislavská aktivistka, publicistka a fotografka Hana Fábry.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže priebežne dopĺňať alebo meniť v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zhromažďovanie informácií

Ako návštevník/návštevníčka nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať túto webovú stránku. Táto webová stránka zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne poskytnú návštevníci/návštevníčky. Takéto údaje môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne čísla, ktoré návštevníci/návštevníčky poskytnú prostredníctvom kontaktného formulára.

Môžeme tiež ukladať a uchovávať akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, okrem iného vrátane príspevkov na akýchkoľvek blogoch, fórach, na stránkach wiki a v iných aplikáciách a službách sociálnych médií, ktoré môžeme poskytovať.

Od návštevníkov nepožadujeme citlivé údaje (napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania, záznamov v registri trestov, telesného alebo duševného zdravia alebo sexuálnej orientácie). 

Na zabezpečenie správneho fungovania tejto webovej stránky a na uľahčenie navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať na zhromažďovanie súhrnných údajov súbory cookie (malé textové súbory uložené v prehliadači používateľa) alebo tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré tejto webovej stránke umožňujú počítanie návštevníkov konkrétnej stránky alebo prístup k určitým súborom cookie). A to prostredníctvom služby Jetpack 

Používanie informácií

Občas môžete prostredníctvom tejto stránky poskytnúť osobné údaje, napríklad aby ste získali prístup k špecifickému obsahu, zúčastnili sa na organizovanej udalosti či prieskume alebo požiadali o informácie o konkrétnych oblastiach záujmu. V týchto prípadoch sa informácie, ktoré poskytnete, použijú na vybavenie vašej žiadosti alebo prispôsobenie a zlepšenie tejto webovej stránky a súvisiacich služieb, ktoré vám ponúkame.

Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vám prestali posielať e-maily alebo iné informácie generované v dôsledku vášho poskytnutia osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

Sprístupňovanie informácií tretím stranám

Osobné informácie sa môžu sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní, regulačným alebo iným štátnym orgánom alebo iným tretím stranám, v každom prípade na účely dodržania zákonných alebo regulačných povinností alebo požiadaviek.

Poskytnutím údajov prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte so sprístupňovaním údajov opísaným vyššie.

Blogy, fóra, stránky wiki a iné sociálne médiá

Táto webová stránka môže obsahovať rôzne blogy, fóra, stránky wiki a iné aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne ďalej len „aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné informácie alebo iné informácie, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať ostatní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu. Preto nie sme zodpovední za žiadne použitie, nesprávne použitie alebo zneužitie akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany iného používateľa.

Prístup k informáciám

Návštevníci a návštevníčky, ktorí/é majú záujem o prístup k svojim údajom, o aktualizáciu svojich údajov alebo o zrušenie zasielania informácií, by sa mali obrátiť na služby správcu webovej stránky pomocou odkazu kontaktujte nás. Vo všetkých prípadoch budeme žiadosti o prístup k údajom alebo o zmenu údajov spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Pri zmene tohto vyhlásenia upravíme dátum zmeny v hornej časti tejto stránky a toto zmenené alebo doplnené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť voči vám a vašim údajom k tomuto dátumu zmeny. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Uvedomujeme si význam ochrany osobných údajov detí v interaktívnom internetovom svete. Táto webová stránka nie je určená ani úmyselne zameraná na deti vo veku 13 rokov a menej. Nie je našou politikou úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 13 rokov.

Otázky návštevníkov/návštevníčok

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, obráťte sa na správcu webovej stránky prostredníctvom odkazu kontaktujte nás.