logo

Adresár

 • Múzeum mesta Bratislavy (MMB)

  Múzeum mesta Bratislavy, založené v roku 1868, dokumentuje históriu Bratislavy. Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta od najstarších dôb prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, dejiny farmácie, kultúrny i spoločenský život, zbierky etnografického charakteru ale i numizmatiky. Zameranie múzea reprezentujú aj jeho jednotlivé tematické múzeá. Múzeum mesta Bratislavy Čítaj viac [...]

 • Bratislava otvorene

  Bratislava otvorene je iniciatíva aktívnych občianok a občanov, ktorá sa sformovala na základe konkrétneho impulzu – komunálnych volieb v roku 2006. Jej vznik však nebol náhlou a nečakanou reakciou na vtedajšiu spoločenskopolitickú situáciu. Naopak, do svojej konkrétnej podoby sa vyformovala po dlhých rokoch občianskych aktivít, skúseností a diskusií ochranárov v Čítaj viac [...]

 • Kultúrne a komunitné centrum ZORA

  Kultúrne a komunitné centrum ZORA – priestor, kde sa môže každý realizovať Kultúrne a komunitné centrum ZORA je unikátny verejný priestor, ktorý vznikol z bývalého kina Zora, ktoré bolo roky opustené a chátralo. Centrum vzniklo ako dobrovoľnícka iniciatíva občanov a ako jeden z najvýznamnejších projektov participatívneho rozpočtu mesta Bratislava. Kultúrne Čítaj viac [...]

 • Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto

  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zaberá severovýchodnú časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Jej územie tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát a na severovýchode a juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom Dunaja.

 • Mestská časť Záhorská Bystrica

  Záhorská Bystrica leží na úpätí Malých Karpát. Po prvý krát sa spomína ako osada Pystrich v darovacej zmluve kráľa Karola Róberta z roku 1314. Mestskou časťou Bratislavy sa ako obec stala v roku 1972, ale aj napriek tomu si stále zachováva svoj vidiecky charakter a tradície. Viacerí Bystričania stáčajú med, Čítaj viac [...]

 • Mestská časť Vajnory

  Prvé správy o osídlení na území Vajnôr sú z mladšej doby železnej – laténskej, teda z obdobia pred približne 2300 rokmi. Pri výstavbe diaľnice archeológovia odkryli aj slovansko-avarské pohrebisko s desiatimi kostrovými hrobmi a šiestimi slovanskými popolnicami starobylého tvaru. Nálezisko sa nezachovalo. Pôvodná obec vznikla ako poddanská obec Bratislavského hradu. Čítaj viac [...]

posunúť na začiatok