Výročie narodenia maliara Juliusa Schuberta
28.04.1888
V Bratislave sa narodil maliar Julius (Gyula) Schubert, predseda Bratislavského umeleckého spolku, autor viacerých obrazov s bratislavskou tematikou. Zomrel 31.12.1947, pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.