V Bratislave sa narodil architekt Desider Quastler
03.01.1889
Architekt Desider Quastler bol významný predstaviteľ slovenského medzivojnového funkcionalizmu, autor viacerých objektov v Bratislave (Obytný dom Halmos na Suchom mýte, Židovská ľudová kuchyňa na Zámockej ulici, Kancelársky a bytový dom Orion na Hurbanovom námestí a i.). Zomrel v roku 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau.