Posledná aktualizácia: september 2016
Táto politika súborov typu cookies sa vzťahuje na všetky webové stránky, označené stránky na platformách tretích strán (ako napríklad Facebook alebo YouTube) a aplikácie s prístupom na webové stránky alebo platformy tretích strán alebo s využitím týchto stránok či platforiem (ďalej len „stránky bratislavafotogenicka.eu“), ktoré prevádzkuje Hana Fábry.
Využitím stránok bratislavafotogenicka.eu vyjadrujete svoj súhlas s využitím cookies v súlade s touto politikou na využívanie cookies. Ak nesúhlasíte, aby sme využili cookies týmto spôsobom, mali by ste si podľa toho nastaviť váš prehliadač alebo nevyužívať stránky bratislavafotogenicka.eu. Ak deaktivujete cookies, ktoré používame, môže to mať vplyv funkčnosť stránok bratislavafotogenicka.eu.
Čo sú cookies?
Cookies sú súbory alebo informácie, ktoré sa môžu uložiť vo vašom počítači (alebo na inom zariadení s prístupom na internet, ako je smartphone alebo tablet), keď navštívite stránku bratislavafotogenicka.eu. Cookies obvykle obsahuje názov webovej stránky, z ktorej cookies pochádza, „lehotu životnosti“ cookies (t. j. ako dlho zostane na vašom zariadení), a hodnotu, ktorou je zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.
Na čo cookies používame?
Cookies používame s cieľom zjednodušiť a lepšie prispôsobiť stránky bratislavafotogenicka.eu vašim záujmom a potrebám. Cookies vám môžu takisto pomôcť urýchliť vaše budúce aktivity a skúsenosti s našimi stránkami. Z týchto údajov vás nemôžeme osobne identifikovať.
Aký druh súborov cookies používame?
Na webových stránkach bratislavafotogenicka.eu môžu byť použité dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú dočasné súbory, ktoré sa uchovávajú na vašom zariadení, kým neopustíte stránky bratislavafotogenicka.eu. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (ako dlho zostávajú na vašom zariadení, závisí od trvania alebo lehoty životnosti daného cookies alebo od nastavenia vášho prehliadača).
Niektoré stránky, ktoré navštevujete, môžu takisto zbierať údaje využitím tzv. pixlových značiek (pixel tags), nazývaných aj ako voľné GIF (clear gifs), ktoré sa môžu zdieľať s tretími stranami, ktoré priamo podporujú naše činnosti a rozvoj webovej stránky. Napríklad informácie o využití webovej stránky o návštevníkoch stránok bratislavafotogenicka.eu sa môžu zdieľať s treťou stranou (Facebook, twitter, atď.). Tieto informácie však nie sú osobne identifikovateľné, hoci môžu byť prepojené s vašimi osobnými údajmi.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.