logo

Mestská ubytovňa Fortuna ponúka voľné kapacity

Ubytovna-Fortuna.jpg

Ubytovna Fortuna. Zdroj: Google Earth

Ubytovacie zariadenie Fortuna je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, poskytujúce prechodné ubytovanie vybraným skupinám občanov Bratislavy. Svojim obyvateľkám a obyvateľom ponúka nielen prechodné ubytovanie, ale aj základné sociálne poradenstvo, a to odborným pracovníkom ubytovne.

Cieľové skupiny obyvateľov sú rodiny a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi bez zabezpečenia bývania, odchovanci detských domov po ukončení ústavnej starostlivosti (max. do 35 roku veku), týrané osoby a obete domáceho násilia po písomnom doporučení krízového strediska, v ktorom im bola poskytnutá odborná pomoc pobytovou formou, zamestnanci hlavného mesta a zamestnanci organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta.

Žiadateľ/ka žiadosť vyplní podľa predtlače a k žiadosti doloží prílohy, ktoré sú uvedené v žiadosti. Vyplnenú žiadosť aj so všetkými prílohami osobne odnesie alebo zašle poštou na oficiálnu adresu úradu Hlavného mesta SR Bratislavy: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1,  P. O. Box 192, 814 99  Bratislava 1

Po zaevidovaní žiadosti bude písomné stanovisko ubytovne žiadateľovi doručené. V prípade prijatia žiadateľa na prechodné ubytovanie v ubytovni Fortuna, Hlavné mesto SR Bratislava uzatvorí s občanom zmluvu o ubytovaní. Konzultácie a informácie o ubytovaní sa poskytujú v ubytovni Fortuna.

Stav ku dňu 1.2.2018:
Kapacita ubytovne podľa kolaudačného rozhodnutia: 361 osôb,
Naplnenosť kapacity v percentách: 80,1 %,
Počet voľných obytných miestností a miest v nich: devätnásť obytných miestností, každá pre dve osoby a dve pre štyri osoby.
Počet evidovaných žiadostí o ubytovanie 2 pre 5 osôb,
Počet zamestnancov ubytovne: 13

Kontakty

Telefón:
pevná linka: +421 264 461 281 (vedúci ubytovne)
pevná linka: +421 264 461 282 (sociálna pracovníčka)
pevná linka: +421 264 283 752 (vrátnica)
web: http://www.ubytovnafortuna.sk
E-mail: fortuna@bratislava.sk

Adresa:
Ubytovňa Fortuna
Agátova 1/a
841 02 Bratislava
Zobraziť v mape

Ďalšie informácie:

Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok