V Bratislave sa narodil muzikológ a violista Ján (Hansi) Albrecht
07.01.1919
V Bratislave sa narodil muzikológ a violista Ján (Hansi) Albrecht, zakladateľ známeho súboru starej hudby Musica aeterna. Na fasáde jeho domu na Kapitulskej 1, ktorý bol koncom 20. storočia strediskom muzicírovania, sa nachádza od roku 1998 pamätná tabuľa. Zomrel 20. novembra 1996 v Bratislave.