Začal IX. medzinárodný zváračský kongres
15.09.1959
Pri príležitosti 10. výročia založenia Výskumného ústavu zváračského sa v Bratislave začal IX. medzinárodný zváračský kongres, na ktorom sa popri popredných odborníkoch z Československa zúčastnili aj významní vedeckí a výskumní pracovníci zo zahraničia.