logo

Bratislava má po prvý raz stavebného ombudsmana

BaF-odporuca-klik.jpg

Stavebný ombudsman tiež poskytuje občanom a občiankam poradenstvo pri ochrane verejných záujmov dotknutých výstavbou na území mesta, aby sa lepšie orientovali v kompetenciách a postupoch úradov a aktuálnej legislatíve, a zároveň chráni záujmy mesta ako orgánu územného plánovania a účastníka konaní v prípade osobitne významných stavieb, tak aby bol dodržiavaný územný plán.

Naopak, stavebný ombudsman neposkytuje konzultácie ohľadom postupu vo vlastných stavebných zámeroch občanov. V takýchto prípadoch mesto odporúča kontaktovať príslušný stavebný úrad. Na území hlavného mesta vykonávajú činnosť stavebných úradov jednotlivé mestské časti.

Každý pondelok od 9:30 do 12:30 a stredu od 13:00 do 15:00 poskytuje stavebný ombudsman konzultácie bez nutnosti rezervácie termínu v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu a podateľne, Primaciálne námestie 1, budova Novej radnice. V utorok doobeda a štvrtok po celý deň je možné rezervovať si konkrétny termín prostredníctvom kalendára na webstránke hlavného mesta.

Od začiatku januára 2020 je stavebným ombudsmanom Bratislavy Jaroslav Pavlovič, ktorý v oblasti územného rozvoja pôsobí 37 rokov, z toho 20 rokov v riadiacich funkciách. Ako vedúci stavebného úradu pôsobil napríklad v mestskej časti Staré Mesto, či v Karlovej Vsi. Problematike mestského rozvoja sa venoval aj mimo Bratislavy, napríklad v Žiline, či Pezinku. Je autorom viacerých publikácií a manuálov a akceptovaným odborníkom vo svojom odbore. Jaroslav Pavlovič zároveň aktívne pôsobí aj v občianskej spoločnosti a v roku 2008 prevzal za Pezinčanov vôbec prvé ocenenie Biela vrana za boj proti skládke odpadov v Pezinku, ako jedna z ústredných postáv pezinskej iniciatívy „Skládka nepatrí do mesta“.


Foto: www.bratislava.sk

Hlavné mesto SR Bratislava má v konaniach stavebných úradov postavenie dotknutého orgánu a zároveň je orgánom územného plánovania. Je v osobitnom záujme hlavného mesta, aby všetci účastníci výstavby na území Bratislavy dodržiavali územný plán a všeobecne záväzné predpisy platné v oblasti územného plánovania a výstavby. Hlavné mesto SR Bratislava však nie je v konaniach podľa stavebného zákona na území Bratislavy ani stavebným úradom, ani odvolacím či nadriadeným orgánom stavebného úradu. Preto nie je oprávnené riešiť odvolania, sťažnosti, petície ani iné mimoriadne opravné prostriedky smerujúce proti rozhodnutiam stavebných úradov, nie je oprávnené poskytovať ani právne poradenstvo vyhradené advokátom ani nenahrádza pôsobnosť verejného ochrancu práv.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok