logo

Bratislava má Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

IMG_20160624_184744.jpg

Critical Mass, Bratislava. Foto: Hana Fábry

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí v dňoch 07.12.2016 – 08.12.2016 schválilo Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017.

Akčný plán je podľa dôvodovej správy ucelený koncepčný strategický dokument, ktorý definuje konkrétne aktivity mesta zamerané na rozvoj nemotorovej dopravy ako aj časový harmonogram ich odporúčanej realizácie. Spracovaný bol v nadväznosti na schválené strategické dokumenty mesta a Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike z roku 2013.

Schválením stratégie a jej uplatnením v praxi na národnej úrovni sa nastavili systémové kroky postupného uplatňovania aktivít cyklistov v širokom rozsahu tak, ako je to zvykom v ostatných vyspelých krajinách.

S Akčnými plánom sa podrobne oboznámite na webe mestského zastupiteľstva.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok