OZ Odyseus

Sme OZ Odyseus. Už od roku 1997 sa podieľame na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a tým prispievame k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.