logo

Petíciou za bezpečnejší Bratislavský lesopark

Zelezna.jpg

Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava budú rokovať o vyššej bezpečnosti a transparentnosti poľovania v Bratislavskom lesoparku. Poslanci mestského zastupiteľstva prerokujú petíciu s názvom Za reguláciu poľovníctva v lesoparku, ktorú prednieslo LZ VLK Malé Karpaty spolu s obyvateľmi Bratislavy.

Na základe maratónu rokovaní aktivistov s mestskými poslancami, zamestnancami Mestských lesov v Bratislave a konzultácií s odborníkmi na poľovné právo pripravili aktivisti návrh uznesenia, zohľadňujúci niektoré pripomienky, ktorý bude predložený na zastupiteľstve spolu so spomínanou petíciou.

Navrhované uznesenie obsahuje okrem iných aj požiadavky ako zrealizovanie vyhlásenia dvoch nepoľovných plôch podľa schváleného uznesenia č.1798/2014 z októbra 2014 a do dnešného dňa neexistujúcich, reguláciu poľovačiek na 4 dni v týždni mimo víkendov a zároveň úplné obmedzenie spoločných poľovačiek či vylúčenie možnosti streľby križujúcej značené turistické, cyklistické a aj neoznačené lesné chodníky a cesty,

Za dôležité požiadavky považuje LZ VLK Malé Karpaty aj zreteľné vyznačenie palebného koridoru pri streľbe z poľovných posedov, zavedenie povinnosti zverejňovania informácií o pripravovanej poľovačke, miesta a čašu lovu, minimálne 2 dni pred plánovaným lovom na internetovej stránke Mestských Lesov v Bratislave v na to vyhradenej sekcii a realizovanie kompletnej správy poľovného revíru Lesopark na území Mestských lesov v Bratislave vrátane práva lovu výhradne kompetentnými zamestnancami Mestských lesov v Bratislave.

Hlavným zámerom aktivistov je v súlade s trendom stúpajúcej návštevnosti Bratislavského lesoparku zvýšiť predovšetkým bezpečnosť návštevníkov, keďže súčasný stav vytvára hrozby konfliktných stretov medzi poľovníkmi a rekreujúcou verejnosťou.

“Aktivisti veria, že sa im v spolupráci s poslancami bratislavského magistrátu a za podpory bratislavskej verejnosti podarí všetky ich požiadavky úspešne zrealizovať,” zdôraznil Marek Poláček z LZ VLK Malé Karpaty.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok