logo

Peniaze z Občianskeho rozpočtu pôjdu do viacerých mestských častí

Bratislava_logo.jpg

 Viac ako 13 000 Bratislavčanov rozhodlo, že z Občianskeho rozpočtu mesto zaplatí fit park vo Vrakuni, vzdelávanie seniorov v oblasti ochrany životného prostredia, opravu ciest v Petržalke a podporu združení venujúcich sa túlavým mačkám. Občania na webovej stránke mesta alebo osobne vo Front Office na magistráte hlasovali o využití 50 000 eur z Občianskeho rozpočtu pre projekty v štyroch kategóriách.

„Cieľom Občianskeho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití verejných financií na Bratislavčanov. Teší nás, že tento rok sa do hlasovania zapojil rekordný počet občanov, ktorým nie je ľahostajné svoje okolie, naopak snažia sa ho aj takouto formou vylepšovať,“ uviedla námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková, ktorá je gestorkou projektu. „Víťazné projekty sme už zadali odborným útvarom magistrátu, ktoré zabezpečia ich realizáciu,“ doplnila I. Plšeková. 
 
Najviac hlasov (8 224) v kategórii Životné prostredie získal projekt V Bratislave žijú s nami. Ide o podporu občianskych združení, ktoré sa venujú opatere a zdravotnej starostlivosti túlavých mačiek.

V kategórii Doprava, cesty, chodníky a cyklochodníky zvíťazil s 3 259 hlasmi projekt Bezpečne cez Mamateyovu – Pankúchovu. Zahŕňa opravu cesty, debarierizáciu chodníkov a namaľovanie priechodov pre chodcov.

Vybudovanie Fit parku vo Vrakuni, vrátane osadenia športových náradí zabodovalo s počtom 6 503 hlasov v kategórii Kultúra a šport. V poslednej štvrtej oblasti Sociálnych vecí zvíťazil projekt Zelená pre seniorov (7 074 hlasov). Počas pravidelných vychádzok do prírody sa seniori dozvedia o rôznych druhoch rastlín, ale aj o  nariadeniach mesta o čistote, poriadku a zeleni. Z tých najaktívnejších sa potom môžu stať dobrovoľní spolupracovníci pri ochrane zelene a poriadku.  

 
Z celkových 13 131 odovzdaných hlasov hlasovalo o Občianskom rozpočte 12 884 Bratislavčanov elektronicky a 247 písomne. Do 31. januára 2017 si vyberali po jednom projekte v každej kategórii. Návrhy projektov vzišli z občianskych podnetov, ktoré Bratislavčania posielali v minulom roku do Burzy nápadov.

Z 29 návrhov nakoniec mesto po odbornom posúdení realizovateľnosti vybralo 15, za ktoré potom občania hlasovali v štyroch tematických kategóriách. Na štyri projekty, ktoré získali najviac hlasov, mesto rozdelí 50 000 eur. Táto suma je vyčlenená priamo v rozpočte hlavného mesta, ktorý schválili mestskí poslanci koncom minulého roka.

 
  

Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok