2-1-6323-373-orig-400x220-1.jpg

Prednáška: Pamätník Chatama Sofera

19. 5. 2020 Pamätník Chatama Sofera ⃰ Jozef Staško, Židovská náboženská obec Bratislava Chatam Sofer bol významný bratislavský rabín a…

2-1-6323-373-orig-400x220-1.jpg

Prednáška: Vojenský cintorín v Petržalke

21. 4. 2020 Vojenský cintorín v Petržalke ⃰ PhDr. Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok Cintorín v Petržalke patrí medzi najvýznamnejšie pamätníky…