logo

Prešpurčina ešče nezgegla! Prešpurácke pomenovania miestnych lokalít

u-esterhaziovcov-doma-1.jpg

Bratislavské slovenské nárečie bolo ovplyvnené storočiami vplyvu západoslovenských nárečí, najmä záhorského, modranského a trnavského, ale už storočie je vystavené aj vplyvu stredoslovenských, východoslovenských, či dokonca rusínskych nárečí. Z cudzích jazykov ho najväčšmi ovplyvnila nemčina a maďarčina, no nezaostávajú ani české a moravské nárečia, dokonca brnenský hantec, tradične však aj (gradiščanská) chorvátčina, hebrejčina, jidiš, rómčina, angličtina, francúzština, či rôzne žargóny a argoty. Bratislavské nárečie však nie je jednoznačne uzatvorený celok, Vajnory hovorili modranským nárečím, Rača prechodovým záhorsko-modranským, Lamač, Dúbravka, Záhorská Bystrica a z menšej časti aj chorvátska Devínska Nová Ves a nemecký Devín záhorským nárečím a historická Bratislava, najmä slovenská štvrť Blumentál a Karlova Ves hovorili v minulosti špeciálnou zmesou nárečí.

Dnes si pospomínajme na staré prešpurácke názvy bratislavských miest a častí…

“Ahoj” (Briežky, štvrť v Novom meste) – zo skautského pozdravu
“Aulízel, Ólízel” (Starý háj) – z nemeckého Auliesel
“Blumentál” (Kvetná dolina, časť Starého mesta) – z nemeckého Blumenthal
“Brener” (Pálenisko) – z nemeckého Brenner
“Bubnovka” (kopec oproti Horskému parku cez Búdkovu) – z rodiny Bubenovcov
“Cigofeld, Ciglfeld” (Tehelné pole) – z nemeckého Ziegelfeld
“Cukrmandel, Cukermandel” (Podhradie) – z nemeckého Zuckermandl
“Červenokožci” (Vajnory) – ?
“Dévento, Déventov” (Devínske jazero) – z maďarského Dévénytó
“Dornkapla, Tornkapla, Mexiko” (Trnávka) – z nemeckého Dornkappeln
“Draždák” (Draždiak) – z mena miestneho hájnika
“Elýzium” (Lido) – ?
“Emiháza, Emyháza” (Zátišie) – z maďarského Emmyház
“Feriba, Feriby” (Prievoz) – z maďarského Főrév
“Firšnál, Gottko” (Námestie slobody) – z nemeckého Fürstenallee
“Fixle, Fiksle” (časť Rače) – z nemeckého Fuchseln
“Gronáre” (Koruny, štvrť na Devíne) – z nemeckého Kronern
“Güllov dvor” (časť Trnávky pri SC Avion) – z priezviska Güll
“Habeš” (Krasňany) – zo skratky HBS/HBV, teda Hromadná bytová (vý)stavba
“Hirty” (Paseky, časť Rače) – z nemeckého Hirthen
“Jardorf, Chorvátsky Jardorf” (Jarovce) – z nemeckého Jahrndorf
“Jegenéš” (Topoľové hony, Na konci sveta) – z maďarského Jegenyés
“Koldorf” (Karlova Ves) – z nemeckého Karlsdorf
“Kramer” (Kramáre) – z nemeckého Kramer
“Kuchajda” (Pasienky) – z nemeckého Kuhheide
“Lakatoška” (Račianske mýto) – ?
“Longitál” (Dlhé diely) – z nemeckého Langentheil
“Mariatál, Marietál” (Marianka) – z nemeckého Marienthal
“Mocngrunt, Mocengrunt” (Machnáč) – z nemeckého Motzengrund
“Ochsenhajda, Oksenhajda” (Ostredky) – z nemeckého Ochsenheide
“Orosvár” (Rusovce) – z maďarského Oroszvár
“Ópark, Ókafé” (Sad Janka Kráľa, AuCaffee) – z nemeckého Aupark
“Pečenský les, Pečňa” (Pečniansky háj, štvrť v Petržalke) – z kmeňa Pečenehov
“Pišpeky” (Podunajské Biskupice) – z maďarského Püspöki
“Pošen, Pošeň” (štvrť v Ružinove) – z nemeckého Pöschen
“Prešpurek, Prešporek” (Bratislava) – z nemeckého Pressburg, pôvodne asi Pre(d)slava
“Račišdorf, Račistorf” (Rača) – z nemeckého Ratzersdorf, pôvodne asi Rača
“Rendez, Opičák, Opičí ostrov” (Východné) – z maďarského Rendező
“Suňogdy” (Komárov) – z maďarského Szunyogdi
“Šendorf” (Obchodná ulica, Krásna Ves) – z nemeckého Schöndorf
“Šešlochty” (Žabí majer) – z nemeckého Seeschlatt
“Šinvég” (Pekná cesta) – z nemeckého Schönweg
“Špíg(e)lhajn, Špíg(e)lhágen” (Zrkadlový háj) – z nemeckého Spiegelhagen
“Štajergrunt” (Staré grunty) – z nemeckého Steiergrund
“Tébeň, Tibeň” (Devín) – z nemeckého Theben
“Ubreksle” (horná časť Karlovej Vsi) – z nemeckého Obereixel
“Vachmajster” (Stráže, štvrť nad Hlavnou stanicou) – z nemeckého Wachtmeister
“Vaškutačka” (Železná studnička) – z maďarského Vaskutacska
“Verekňa” (Vrakuňa) – z maďarského Vereknye, pôvodne asi Brekyňa
“Westend, Vestend” (Západ, štvrť pri Patrónke) – z nemeckého Westend
“Zaboš” (Ovsište) – z maďarského Zabos
“Židovňa” (Židovská a Zámocká ulica) – podľa prevažujúcej národnosti obyvateľov

A čo staré názvy obcí okolo Bratislavy? Spomenie si niekto ešte na nejaké?

“Beš” (Gabčíkovo) – z maďarského Bős
“Beziň” (Bezenye, Maďarsko) – z maďarčiny
“Béka” (Mierovo) – z maďarského Béke
“Bíl, Bél” (Veľký a Malý Biel) – z nemeckého Biel alebo maďarského Bél
“Cajla” (časť Pezinka) – z nemeckého Zeile
“Cerové” (Malé Šenkvice, časť Šenkvíc) – asi z chorvátskeho Cerove brdo
“Čalokez, Šuty” (Žitný ostrov) – z maďarského Csallóköz a z nemeckého Schütt
“Čeklís” (Bernolákovo) – z maďarského Cseklész
“Čela, Boltištorf” (Rovinka) – z maďarského Csölle a nemeckého Waltersdorf
“Diosek, Divosek” (Sládkovičovo) – z maďarského Diószeg
“Dimburk, Dimburg” (Suchohrad) – z nemeckého Dürnburg
“Dínešd” (Jánošíková, časť Dunajskej Lužnej) – z maďarského Dénesd
“Eberhard” (Malinovo) – z nemeckého Eberhardt
“Fafárňa” (Farná, časť Ivanky) – z nemeckého Pfaffendorf
“Fedýmeš, Fegýmeš, Fegmeš” (Pusté a Veľké Úľany) – z maďarského Födémes
“Fél, Fíl” (Tomášov) – z maďarského Fél
“Gešajov, Gessayov” (Zálesie) – z mena Ignáca Gessaya
“Gocnód, Gocnok” (Jarná, časť Cífera) – z nemeckého Gottesgnad
“Grinava, Griňava” (Myslenice, časť Pezinka) – z nemeckého Grünau
“Guštatín” (Kopfstetten, Rakúsko) – z nemčiny
“Gútora, Gútor” (Hamuliakovo) – z maďarského Gútor alebo nemeckého Guttern
“Halmeš” (Jablonec pri Cíferi) – asi z maďarského Halmes
“Hasprunka” (Studienka) – z nemeckého Hausbrunn
“Hliník” (Limbach) – ?
“Hoštetno, Hochštetno” (Vysoká pri Morave) – z nemeckého Hochstetten
“Hrubý Mačad, Hrubý Mačíd” (Veľká Mača) – zo západoslovenského hrubý=veľký
“Ivánka” (Ivanka pri Dunaji, dnes krátko) – asi z mena Ivan
“Kiripolec” (Kostolište) – z nemeckého Kirchenplatz
“Kisiprun, Kisibrun” (Groissenbrunn, Rakúsko) – z nemčiny
“Kopčany” (Kittsee, Rakúsko) – asi slovanský pôvod
“Krcov” (Eckartsau) – asi slovanský pôvod
“Kučišdorf” (Veľké Tŕnie, časť Vinosád) – z nemeckého Zuckersdorf
“Limišdorf” (Loimersdorf, Rakúsko) – z nemčiny
“Losej” (Lassee, Rakúsko) – z nemčiny
“Mager, Velký Máger” (Zlaté Klasy) – z maďarského Nagymagyar
“Marchek” (Marchegg, Rakúsko) – z nemčiny
“Matkoboží, Matka Božia” (Boldog) – podľa zasvätenia kostola
“Mást” (časť Stupavy) – asi z nemeckého Maast
“Mišérd, Mišdorf” (Nové Košariská, časť Dunajskej Lužnej) – z maďarského Misérd a z nemeckého Mischdorf
“Mléčno” (Mliečno, časť Šamorína) – asi preklad
“Neštich” (časť Svätého Jura) – z nemeckého Neustift
“Nezider” (Neusiedl am See) – z nemčiny
“Ompitál, Hompitál” (Doľany) – z nemeckého Ottenthal
“Pajštún” (Borinka) – z nemeckého Ballenstein alebo Bernstein
“Pezinek” (Pezinok) – z nemeckého Bösing
“Poturno” (Engelhartstetten) – ?
“Pruk” (Most pri Bratislave) – z nemeckého Brück
“Pudmerice” (Budmerice) – slovanský pôvod
“Rárbok, Ralbok (Rohožník) – z nemeckého Rohrbach
“Réca” (Reca, dnes krátko) – z maďarského Réte
“Semet” (Kalinkovo) – z maďarského Szemet
“Serdahel” (Dunajská Streda) – z maďarského Szerdahely
“Šarfia, Šarfija” (Blatné) – z maďarského Sárfő
“Štvrtek” (Plavecký a Štvrtok na Ostrove)
“Švajnsbach” (Viničné) – z nemeckého Schweinsbach alebo Schwansbach
“Torča, Torč” (Nová Lipnica, časť Dunajskej Lužnej) – z maďarského Torcs
“Trlinek” (Malé Tŕnie, časť Vinosád) – z nemeckého Terling
“Uherská Ves” (Záhorská Ves)
“Úzor” (Kvetoslavov) – z maďarského Úszor
“Zámeček” (Schlosshof) – asi preklad
“Železno” (Eisenstadt) – asi preklad

Ak sa vám prešpurčina páči, nazrite na Facebooku do skupiny Prešpurčina ešče nezgegla! 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok