V Bratislave sa narodil maliar Jozef Blanarovits
18.03.1889
V Bratislave sa narodil maliar Jozef Blanarovits, člen Bratislavského umeleckého spolku, námetom ktorého diel bolo najmä Podhradie, staré bratislavské dvory, Malé Karpaty a dunajské ramená. Zomrel 23. mája 1966 v Bratislave.