Vznikla Slovenská národná rada pre Prešporok a okolie
27.10.1918
Na podnet evanjelického farára Samuela Zocha vznikla Slovenská národná rada pre Bratislavu a okolie. Jej predsedom bol Ferdiš Juriga a podpredsedom Emanuel Lehocký.