logo

Nariadenie o zákaze hazardu sa do zastupiteľstva vráti v pôvodnej podobe

6ba.jpg

Petičný výbor petície Za Bratislavu bez hazardných hier zložený zo starostov mestských častí na čele s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom sa vo štvrtok 3. marca 2017 stretol, aby prediskutoval ďalší postup pri všeobecne záväznom nariadení o zákaze hazardu.

Petičný výbor poveril primátora, aby opätovne predložil pôvodný návrh VZN na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Starostovia sa zhodli, že primátor má VZN predložiť tak, ako bolo pôvodne navrhnuté. Je potom na zodpovednosti poslancov, či počas rokovania mestského zastupiteľstva podajú pozmeňovacie návrhy, o ktorých sa bude hlasovať. Zároveň však podotkli, že optimálne by bolo schváliť úplný zákaz a nezamotávať sa do vývrtky výnimiek. Primátor na stretnutí ubezpečil starostov, že hlasovanie o tej istej veci dvakrát po sebe je v súlade s rokovacím poriadkom. 
  
Na Mestskom zastupiteľstve dňa 16.2.2017 hlasovalo zo 41 prítomných poslancov za zákaz hazardu 24 poslancov, 5 sa zdržalo a 12 nehlasovalo. Návrh na plošný zákaz hazardu v Bratislave neprešiel napriek tomu, že na januárovom zastupiteľstve všetci 39 prítomní poslanci jednomyseľne odhlasovali požiadavku, aby primátor predložil návrh VZN s úplným zákazom hazardu v Bratislave.
 

Petíciou za Bratislavu bez hazardných hier odovzdanou 29. júna 2016 obyvatelia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry nie je možné prevádzkovať na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

Podľa zákona o hazardných hrách je možné zakázať umiestňovanie herní v hoteloch, moteloch a penziónoch, budovách pre obchod a služby, budovách pre kultúru a na verejnú zábavu a bytových domoch na základe petície, ktorú v prípade Bratislavy podpíše 15% obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave nad 18 rokov, čo v prípade Bratislavy predstavuje 52 903 obyvateľov. Podpisov v spomínanej petícii bolo 136 139, celkovo bolo platných 98 118.

Spracované podľa správ z portálu Bratislava.sk. 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok