logo

Hlavné mesto organizuje jarný zber nebezpečného odpadu z domácností

odpad.jpg

Odpad v areáli bývalej Gumonky, foto: Hana Fabry 2016

Hlavné mesto organizuje dvakrát do roka zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok podľa zákona o odpadoch. Zber je organizovaný vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Jarný zber nebezpečného odpadu z domácností zabezpečuje hlavné mesto a to spravidla počas dvoch hodín, kedy majú obyvatelia možnosť bezplatne priniesť staré farby, riedidlá, elektroodpad z domácností, batérie, t. j. odpady uvedené v podmienkach zberu. Takýto zber pripravuje hlavné mesto každoročne od roku 1995.

Jarný zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok sa bude konať na miestach a v termínoch podľa priloženého harmonogramu.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok