logo

Ľudia zodpovední za zbúranie bratislavského PKO kandidujú v komunálnych voľbách 2018

DSC_1758.jpg

Vo februári 2016 bol na dunajskom nábreží zbúraný Park kultúry a oddychu. Bol to jedinečný kultúrny a spoločenský stánok, ktorý patril mestu Bratislava – všetkým Bratislavčanom. Kým primátor Ivo Nesrovnal a 28 poslancov mestského zastupiteľstva nerozhodli inak. Mestský majetok, ktorého hodnota sa odhadovala na 2 až 2,6 milióna eur (budovy boli poistené na 2,8 milióna eur) sa dostal za 1 euro do súkromných rúk – spoločnosti Henbury Development (blízka finančnej skupine J&T). V zmluve o predaji PKO, ktorá bola predložená poslancom v deň konania mestského zastupiteľstva 10.12.2015, mesto súhlasilo s pokutou 100 tisíc eur, ak nevydá k budúcim stavbám developera záväzné stanovisko. Primátor pritom nedodržal svoj volebný program (111 krokov, ako vrátiť Bratislavu Bratislavčanom, kap. 2. Developeri a urbanizmus), kde sa zaviazal “vypracovať koncept Dunajskej promenády aj s projektom PKO“.

Viac o PKO sa nachádza na konci textu aj s dôležitými linkami. Časozberné foto-video, zachytávajúce celé DVOJMESAĆNÉ búranie údajne schátranej nebezpečnej budovy, nájdete tu (fotila Hana Fábry).
 
Predaj PKO za 1 euro (a zbúranie, o ktoré v návrhu skryte šlo) navrhol v Mestskom zastupiteľstve primátor JUDr. Ivo Nesrovnal.

Za predaj PKO (a zbúranie) hlasovalo 28 poslancov Mestského zastupiteľstva:

1. Ing. Katarína Augustinič (Nové Mesto)
2. Ing. Vladimír Bajan (Petržalka)
3. Ing. Martin Borguľa (Staré Mesto)
4. Ing. Pavol Bulla (Karlova Ves)
5. Mgr. Ján Buocik (Ružinov)
6. RNDr. Marta Černá (Staré Mesto)
7. Ing. Milan Černý (Podunajské Biskupice)
8. Ing. Martin Chren (Ružinov)
9. Ing. Slavomír Drozd (Ružinov)
10. PhDr. Ľudmila Farkašovská (Petržalka)
11. Marián Greksa (Petržalka)
12. Ing. Peter Hanulík (Dúbravka)
13. Ing. Iveta Hanulíková (Karlova Ves)
14. Milan Jambor (Devínska Nová Ves)
15. Izabella Jégh (Podunajské Biskupice)
16. Radovan Jenčík (Rusovce)
17. Ing. Juraj Káčer (Dúbravka)
18. JUDr. Tomáš Korček (Nové Mesto)
19. PaedDr. Oliver Kríž (Petržalka)
20. JUDr. Ing. Martin Kuruc (Vrakuňa)
21. Mgr. Ing. Radoslav Olekšák (Lamač)
22. Mgr. Peter Pilinský (Rača)
23. MUDr. Iveta Plšeková (Petržalka)
24. Ing. Soňa Svoreňová (Vrakuňa)
25. Mgr. Jozef Uhler (Jarovce)
26. Ing. Roman Weinštuk (Záhorská Bystrica)
27. Mgr. Zdenka Zaťovičová (Dúbravka)
28. Mgr. Rastislav Žitný (Rača)

V Komunálnych voľbách 10.11.2018 kandidujú:
(MsZ – Mestské zastupiteľstvo HM SR Bratislavy, MiZ – Miestne zastupiteľstvo mestských častí HM SR Bratislavy)

JUDr. Ivo Nesrovnal kandiduje
za primátora Bratislavy
5. Ivo Nesrovnal (54), JUDr., primátor hlavného mesta SR Bratislava, nezávislý kandidát

Ing. Katarína Augustinič (Nové Mesto) kandiduje
do MsZ Bratislavyvo vol. obvode 5 – Nové Mesto
1. Katarína Augustinič (36), Ing., dopravná inžinierka, nezávislá kandidátka
do MiZ MČ Nové Mesto – vol. obvod 2
1. Katarína Augustinič (36), Ing., dopravná inžinierka, nezávislá kandidátka

Ing. Vladimír Bajan (Petržalka) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 16 – Petržalka
4. Vladimír Bajan (58), Ing., starosta, Starostovia a nezávislí kandidáti

Ing. Martin Borguľa (Staré Mesto) kandiduje
za starostu MČ Staré Mesto
2. Martin Borguľa (41), Ing., MBA, komunálny aktivista, nezávislý kandidát
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 1 – Staré Mesto
4. Martin Borguľa (41), Ing., MBA, komunálny aktivista, nezávislý kandidát

Ing. Pavol Bulla (Karlova Ves) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 11 – Karlova Ves
3. Pavol Bulla (42), Ing., ekonóm , nezávislý kandidát

Mgr. Ján Buocik (Ružinov) kandiduje
za starostu MČ Ružinov
2. Ján Buocik (41), Mgr., advokát, SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, NOVA
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 3 – Ružinov
9. Ján Buocik (41), Mgr., advokát, nezávislý kandidát

RNDr. Marta Černá (Staré Mesto) kandiduje
do MiZ MČ Staré Mesto – vol. obvod 6
3. Marta Černá (82), RNDr., predsedníčka Fóra spotrebiteľov, Nezávislé fórum

Ing. Milan Černý (Podunajské Biskupice) kandiduje
za starostu MČ Podunajské Biskupice
2. Milan Černý (41), Ing., viceprimátor hl. mesta SR Bratislava, nezávislý kandidát
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 2 – Podunajské Biskupice
2. Milan Černý (41), Ing., vicepriátor hlavného mesta SR Bratislavy, nezávislý kandidát

Ing. Martin Chren (Ružinov) kandiduje
za starostu MČ Ružinov
4. Martin Chren (37), Ing., ekonóm, nezávislý kandidát
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 3 – Ružinov
15. Martin Chren (37), Ing.,  ekonóm, nezávislý kandidát

Ing. Slavomír Drozd (Ružinov) kandiduje
za starostu MČ Ružinov
3. Slavomír Drozd (53), Ing., dizajnér, Smer- SD, SNS, Strana zelených Slovenska
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 3 – Ružinov
12. Slavomír Drozd (53), Ing., dizajnér, Smer – sociálna demokracia, SNS
do MiZ MČ Ružinov  – vol. obvod 4 (Trávniky)
4. Slavomír Drozd (53), Ing., dizajnér, Smer – SD, SNS, Strana zelených Slovenska

PhDr. Ľudmila Farkašovská (Petržalka) kandiduje
za starostku MČ Petržalka
3. Ľudmila Farkašovská (56), PhDr., námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislava, nezávislá kandidátka
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 16 – Petržalka
16. Ľudmila Farkašovská (55), PhDr., námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislava, nezávislá kandidátka
do MiZ MČ Petržalka – vol. obvod 5
6. Ľudmila Farkašovská (56), PhDr., námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy, nezávislá kandidátka

Marián Greksa (Petržalka) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 16 – Petržalka
24. Marian Greksa (59), právnik, slobodný umelec, nezávislý kandidát
do MiZ MČ Petržalka – vol. obvod 4
8. Marian Greksa (59), prom. právnik, slobodný umelec, nezávislý kandidát

Ing. Peter Hanulík (Dúbravka) kandiduje
za starostu MČ Devínska Nová Ves
2. Peter Hanulík (58), Ing., projektant – životné prostredie, nezávislý kandidát
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 9 – Devínska Nová Ves
3. Peter Hanulík (58), Ing., projektant-životné prostredie, nezávislý kandidát

Ing. Iveta Hanulíková (Karlova Ves) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 11 – Karlova Ves
7. Iveta Hanulíková (54), Ing., riaditeľka Inštitútu pre verejnú správu, Smer – sociálna demokracia, SNS
do MiZ MČ Karlova Ves – vol. obvod 2
8. Iveta Hanulíková (54), Ing., riaditeľka inštitútu pre verejnú správu, SMER – sociálna demokracia, SNS

Izabella Jégh (Podunajské Biskupice) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 2 – Podunajské Biskupice
6. Izabella Jégh (68), kultúrna pracovníčka, SMK-MKP
do MiZ MČ Podunajské Biskupice – vol. obvod 1
9. Izabella Jégh (68), kultúrna pracovníčka, SMK – MKP

Radovan Jenčík (Rusovce) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 17 – Rusovce
1. Radovan Jenčík (40), OZ Rusovčan, mestský poslanec, nezávislý kandidát
do MiZ MČ Rusovce
5. Radovan Jenčík (40), OZ Rusovčan, mestský poslanec, nezávislý kandidát

Ing. Juraj Káčer (Dúbravka) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 10 – Dúbravka
3. Juraj Káčer (33), Ing., ekonóm, OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
do MiZ MČ Dúbravka – vol. obvod 4
5. Juraj Káčer (33), Ing., ekonóm, SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

JUDr. Tomáš Korček (Nové Mesto) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 5 – Nové Mesto
11. Tomáš Korček (42), JUDr., právnik, nezávislý kandidát
do MiZ MČ Nové Mesto – vol. obvod 1
7. Tomáš Korček (42), JUDr., právnik, nezávislý kandidát

PaedDr. Oliver Kríž (Petržalka) kandiduje
za starostu MČ Petržalka
8. Oliver Kríž (40), , pedagóg, Mladá Petržalka – lokálna strana
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 16 – Petržalka
47. Oliver Kríž (40), PaedDr., pedagóg, Mladá Petržalka – lokálna strana
do MiZ MČ Petržalka  – vol. obvod 6
9. Oliver Kríž (40), PaedDr., pedagóg, Mladá Petržalka – lokálna strana

JUDr. Ing. Martin Kuruc (Vrakuňa) kandiduje
za starostu MČ Vrakuňa
1. Martin Kuruc (44), JUDr. Ing., starosta mestskej časti, nezávislý kandidát
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 4 – Vrakuňa
6. Martin Kuruc (44), JUDr., Ing., starosta mestskej časti, nezávislý kandidát

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák (Lamač) kandiduje
za starostu MČ Lamač
4. Radoslav Olekšák (40), Mgr. Ing., politológ, ekonóm, Nezávislé fórum
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 12 – Lamač
1. Radoslav Olekšák, Mgr., Ing., 40 r., politológ, ekonóm, Nezávislé fórum
do MiZ MČ Lamač
18. Radoslav Olekšák (40), Mgr., Ing., politológ, ekonóm, Nezávislé fórum
Záhorská Bystrica

Mgr. Peter Pilinský (Rača) kandiduje
za starostu MČ Rača
3. Peter Pilinský (46), Mgr., starosta, nezávislý kandidát
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 6 – Rača
8. Peter Pilinský (46), Mgr., starosta, nezávislý kandidát

MUDr. Iveta Plšeková (Petržalka)kandiduje
za primátorku Bratislavy
6. Iveta Plšeková (47), MUDr., námestníčka primátora, nezávislá kandidátka
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 16 – Petržalka
62. Iveta Plšeková (47), MUDr., námestníčka primátora, nezávislá kandidátka
do MiZ MČ Petržalka – vol. obvod 3
21. Iveta Plšeková (47), MUDr., lekárka, Mladá Petržalka – lokálna strana

Ing. Soňa Svoreňová (Vrakuňa) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 4 – Vrakuňa
9. Soňa Svoreňová (34), Ing., manažérka cestovnej agentúry, nezávislá kandidátka
do MiZ MČ Vrakuňa –  vol. obvod 4
16. Soňa Svoreňová (34), Ing., manažérka cestovnej agentúry, nezávislá kandidátka

Mgr. Jozef Uhler (Jarovce) kandiduje
za starostu MČ Jarovce
2. Jozef Uhler (42), JUDr., Mgr., IT špecialista, nezávislý
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 15 – Jarovce
4. Jozef Uhler (42), JUDr., Mgr., IT špecialista, nezávislý kandidát

Ing. Roman Weinštuk (Záhorská Bystrica) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 13 – Záhorská Bystrica
4. Roman Weinštuk (50), ekonóm, nezávislý kandidát
do MiZ MČ Záhorská Bystrica
19. Roman Weinštuk (50), Ing., ekonóm, nezávislý kandidát

27. Mgr. Zdenka Zaťovičová (Dúbravka) kandiduje
do MsZ Bratislavy vo vol. obvode 10 – Dúbravka
12. Zdenka Zaťovičová (41), Mgr., projektová manažérka, OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

PKO nebola komunistická ruina
 
Budovy PKO, pôvodne projektované v rokoch 1943-48, boli určené pre Dunajské veľtrhy, ktoré sa konali od roku 1921 v Bratislave. Autormi projektu boli architekti Pavol Andrik, Ján Štefanec a Kamil Gross. Stavba budov prebiehala približne v rokoch 1951-1954, súčasne s prestavbou nábrežia, na ktorej sa podieľali Bratislavčania dobrovoľnícky. Po zrušení  Dunajských veľtrhov boli budovy určené pre Park kultúry a oddychu. Od roku 1969 sa tu začal usporadúvať medzinárodný chemický veľtrh Incheba. Neskôr sa pripojili ďalšie veľtrhy ako napr. Coneco (stavebníctvo) a Flóra (kvety). V súvislosti s výstavami boli v susedstve pôvodných objektov vybudované ľahké pavilóny. Po vybudovaní výstavného komplexu v Petržalke sa z priestoru PKO výstavy vysťahovali a pavilóny boli demontované.

PKO sa skladalo z pavilónov A, B a C s hlavným vstupom zo strany Dunaja. Urbanisticky unikátne využívalo priestor nábrežia so stromoradím, ktoré Bratislavčania tradične využívajú ako oddychovú promenádu. Vo vstupnej hale sa nachádzali vitráže realizované podľa predlohy akademického maliara Janka Alexyho. Na poschodí – galérii bol umiestnený monumentálny obraz Dožinky od akademického maliara Františka Gajdoša. Na priečelí s hlavným vstupom sa nachádzali dve sochy v národných krojoch od akademického sochára Tibora Bártfaya. Výtvarné a architektonické prvky budov tvorili navzájom integrálnu jednotu. PKO ako celok bolo významnou historickou pamiatkou slovenskej povojnovej a funkcionalistickej architektúry. Obsahovalo významné pamiatkové hodnoty – historické, urbanistické, architektonické, spoločenské. Dokladá to najmä výskum Pamiatkového úradu SR z roku 2010 (autorky Ing. arch. Mgr. V. Kapišinská, PhD., Mgr. M. Orosová). V rámci celoslovenského preskúmania a klasifikácie vyše 3000 architektonických diel 20. storočia zaradili odborníci budovy PKO medzi 300 najpozoruhodnejších diel tvoriacich Register modernej architektúry Slovenska, a to do kategórie diel s vysokými hodnotami vo viacerých ohľadoch.

Ročne sa v PKO konalo približne 700 až 800 podujatí. Sály PKO mohli pojať 3200 až 4300  návštevníkov. Ich plocha bola viac ako 3000 m2 (Spoločenská sála 1100 m2, Estrádna sála 1281 m2, Malá sála 168 m2, Vstupná hala 550 m2). Na klubovú, krúžkovú a záujmovo-umeleckú činnosť slúžilo 8 miestností (600 m2). V PKO sídlila mestská organizácia BKIS, v ktorej do 31.12.2010 pracovalo 62 stálych pracovníkov a pracovníčok v 26 miestnostiach (700 m2). Za vyše 50 rokov svojej existencie poskytlo PKO priestor tisíckam hudobníkov, spevákov, divadelníkov, tanečníkov, osobnostiam, ktoré výrazne prispeli a prispievajú k rozvoju kultúrneho i spoločenského života. Na Slovensku snáď neexistovala iná budova, ktorou prešlo viac účastníkov kultúrnych podujatí. Desiatky generácií Bratislavčanov prežili v PKO tanečné venčeky, stužkové, beánie, fašiangové plesy, country bály, koncerty, Džezové dni, Bratislavské lýry, Dunajské poháre a množstvo ďalších kultúrnych a spoločenských podujatí miestneho, celoslovenského ale aj medzinárodného významu.

PKO vytváralo mestu zisk. Okrem pokrytia nákladov na vlastnú prevádzku malo PKO plusovú bilanciu hospodárenia – asi 80 tisíc eur ročne odvádzalo do mestského rozpočtu (údaj z 15.12.2008). Po jeho predaji a zbúraní si bude musieť mesto kultúrne a spoločenské priestory prenajímať za komerčné ceny.

Dôležité linky
 
Denník N  4.11.2018, Volebná pomôcka pre Bratislavčanov: ako hlasovali poslanci v kľúčových momentoch (+ interaktívne infografiky), Matej Dugovič
https://dennikn.sk/1243768/volebna-pomocka-pre-bratislavcanov-ako-hlasovali-poslanci-v-klucovych-momentoch-interaktivne-infografiky/?ref=top

SME  2.11.2018, Kauzy sa týkajú aj developerov, Martina Hibertová
https://bratislava.sme.sk/c/20949314/najvacsie-kauzy-primatora-sa-tykaju-aj-developerov.html?ref=av-center

SME blog 2.10.2018, Ako je primátorovi Nesrovnalovi ukradnuté PKO, Peter Herceg
https://peterherceg.blog.sme.sk/c/492865/ako-je-primatorovi-nesrovnalovi-ukradnute-pko.html

Bratislavské noviny  16.9.2018, Kandidáti na poslancov
https://www.bratislavskenoviny.sk/komunalne-volby-2018/51083-kandidati-na-poslancov

HN SLovensko  9.12.2016, Kauza okolo bratislavského PKO ide na prokuratúru. Poslanci hovoria o nebezpečnom precedense, TASR
https://slovensko.hnonline.sk/873921-kauza-okolo-bratislavskeho-pko-ide-na-prokuraturu-poslanci-hovoria-o-nebezpecnom-precedense

Denník N  11.12.2015, Predaj PKO potvrdil, že Nesrovnal má jasnú väčšinu, Matej Dugovič
https://dennikn.sk/318593/predaj-pko-potvrdil-ze-nesrovnal-ma-jasnu-vacsinu/

Teraz.sk  10.12.2015, Rozhodnuté: Bratislava predá PKO za 1 euro, TASR
http://www.teraz.sk/slovensko/bratislava-pko-predaj/170755-clanok.html

Mestské zastupiteľstvo HM SR Bratislavy – Zasadnutie 10.12.2015, Bod č. 3a
Uznesenie 350/2015 (predaj budov PKO za 1 Euro)
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-zasadnutie-10122015/bod-16/#uznesenie-152969
Materiály
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/7302.pdf
Hlasovanie č. 39
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-zasadnutie-10122015/bod-16/

Bratislavské noviny  23.2.2015, PKO zachovajte, píšu aktivisti primátorovi, TASR
https://www.bratislavskenoviny.sk/vystavba/38657-pko-zachovajte-pisu-aktivisti-primatorovi

HN Slovensko  5.12.2011, Ako sa vyvíjal predaj pozemkov pod PKO, TASR
https://slovensko.hnonline.sk/457246-ako-sa-vyvijal-predaj-pozemkov-pod-pko

Bratislava otvorene  6.7.2007 – 15.12.2015, Tlačové správy
http://www.bao.sk/zachrana-pko

Bratislava otvorene, Zachráňme PKO – patrí kultúre a občanom!
http://www.pko.estranky.sk/

Za iniciatívu Bratislava otvorene spracoval Ľuboš Hajdin
7. novembra 2018


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok