logo

Zapojte sa do tvorby koncepcie kultúry v Bratislave

Bratislava_logo.jpg

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pracuje na príprave koncepcie rozvoja kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území Bratislavy. Cieľom koncepcie je na základe analýzy potrieb a potenciálu navrhnúť konkrétne východiská, kde môže hlavné mesto SR Bratislava aktívne prispieť k napĺňaniu spoločných cieľov v synergii s ďalšími aktérmi v oblasti kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Na tvorbe koncepcie sa môže zúčastniť každá/ý, kto má záujem svojím názorom obohatiť a ovplyvniť tvorbu koncepcie.


Ako sa môžete zapojiť?
Váš názor môžete vyjadriť online prostredníctvom dotazníkov:


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok