logo

Najčastejšie kladené otázky reštituentov a žiadateľov náhradných nájomných bytov

Bratislava_logo.jpg

Hlavné mesto s cieľom lepšej informovanosti zabezpečilo pre reštituentov a žiadateľov náhradných nájomných bytov aj online komunikáciu prostredníctvom e-mailovej adresy nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk, kde im poverený odborný zamestnanec bude odpovedať na ich otázky a podnety.

(…) 

Bratislava fotogenická pre vás vybrala tri najaktuálnejšie otázky a odpovede; všetky ostatné, ktoré pripravil bratislavský magistrát, sa dočítate v príspevku Najčastejšie kladené otázky.

Čo sa stane so žiadateľmi od 1.1.2017, ktorým nebude pridelená bytová náhrada?

Žiadatelia, ktorí majú právoplatne priznaný nárok na náhradný nájomný byt môžu aj naďalej zostať v reštituovaných bytoch a to do doky, pokým im hlavné mesto neposkytne bytovú náhradu.

Aké nájomné budú platiť žiadatelia od 1.1.2017?
Žiadatelia o náhradné nájomné bývanie budú aj naďalej platiť regulované nájomné tak ako doteraz. Hlavné mesto má zároveň povinnosť doplácať rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným vlastníkom reštituovaných bytov.

Môže vlastník vysťahovať nájomcu z reštituovaného bytu od 1.1.2017?
Nie, vlastník nemôže bezdôvodne vysťahovať nájomcu, ktorému bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu do doby kým mu hlavné mesto neposkytne bytovú náhradu. Táto povinnosť mu vyplýva zo Zákona 260/2011 Z.z. 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok