logo

Základná legislatíva mesta

Bratislava_logo.jpg

Štatút hlavného mesta
Všeobecne záväzné nariadenia
Zákon o obecnom zriadení
Zákon o hlavnom meste
Zákon o majetku obcí
Zákon o voľbách
Zákon o slobode informácií
Interné predpisy
Rozhodnutia primátora
Zbierka zákonov

Zdroj: Bratislava.sk, stránka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok