logo

Oznámenia a rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu

Bratislava_logo.jpg

Hlavné mesto SR Bratislava ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. triedy na svojej webovej stránke zverejňuje svoje oznámenia a rozhodnutia.

Oznámenie a rozhodnutia sú súčasne doručované účastníkom konania formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli hlavného mesta SR Bratislavy.

Všetky oznámenia tu. 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok