logo

Magistrát mesta Bratislavy: Bratislava.sk

Bratislava_logo.jpg

Informácie o fungovaní mesta a dianí v meste nájdete na webovej doméne Bratislava.sk, ktorú prevádzkuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Všetky základné informácie sú rozdelené do sekcií:

MESTO A SPRÁVA
Transparentné mesto
Územný generel dopravy
Rozvoj mesta
Základné informácie
Primátor Bratislavy
Zastupiteľstvo, poslanci a poslankyne, samospráva
Zasadnutia zastupiteľstva
Základná legislatíva mesta
Magistrát

KONTAKTY
Kontakt pre médiá
Organizačná štruktúra
Mestská polícia
Mestské organizácie
Mestské časti
Kancelária prvého kontaktu
Ústredná evidencia sťažností
Sprístupňovanie informácií
Hlavná architektka

SLUŽBY A SERVIS
Zasielanie noviniek z webstránky
Úradné oznamy
Elektronické služby
Formuláre a tlačivá
Verejné obstarávanie
Zmluvy, objednávky
Odtiahnuté vozidlá
Dane a poplatky
Nahláste čierne skládky
Georeceive a Geoshopping

INFORMÁCIE
IN BA
Mediálny servis
Dopravné obmedzenia
Denné linky MHD
Granty
Bratislavská karta
Straty a nálezy
Predaje a prenájmy
Bez hazardných hier
Pracovné príležitosti

Zdroj: Bratislava.sk, stránka Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok