logo

Pre Železnú studienku schválili dočasnú stavebnú uzáveru

IMG_20161105_210913.jpg

Železná studienka. Foto: Hana Fábry

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto spustila proces spracovania územného plánu zóny Hornej Mlynskej doliny, areálu Železnej studienky. Konkrétne sa jedná o okolie Cesty mládeže od Červeného mosta po Sanatórium a pozdĺž lanovky zahŕňa aj vrcholovú časť Kamzíka.

Do tohto procesu sa budú môcť zapojiť aj aktívni občania a občianky a spolurozhodovať o jeho finálnej podobe. Cieľom tejto snahy je zlepšiť rekreačnú funkciu územia s dôrazom na ochranu životného prostredia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom decembrovom zasadnutí schválilo vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery v predmetnom území. Nie je to však ešte koniec celého procesu, teraz k tomu musí prebehnúť územné konanie a až následne ju môže príslušný stavebný úrad vyhlásiť.

Stavebná uzávera počas doby spracovania územného plánu zóny zabezpečí obmedzenie nevhodných zásahov developerov. “Veľkú zásluhu na tomto stave má predovšetkým starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý. Vďaka patrí aj poslancom miestneho zastupiteľstva, obzvlášť Martinovi Vlačikymu, predsedovi združenia Za lepšiu Kolibu, ktorý spracovanie tohto územného plánu zóny inicioval,” vysvetlil Marek Poláček z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Malé Karpaty.

Vyhlásením stavebnej uzávery, s výnimkou niektorých objektov, a predovšetkým vypracovaním územného plánu zóny, vznikne veľká prekážka proti tlaku developerov na neregulovanú výstavbu a komercializáciu tohto vzácneho rekreačného územia.

Oblasť sa tak stane lepším miestom pre oddych. Celý tento proces sa začal na mestskom zastupiteľstve v októbri 2014. Vtedy sa Bratislavčania a poslanci mestského zastupiteľstva jednoznačne rozhodli podporiť skupinu aktívnych občanov a ochranárov zastrešených iniciatívou Zachráňme Železnú studienku a Vydricu.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok