logo

Výzva MPRV: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Vyzva1-1.jpg

Výzvu Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Podporované oblasti:
Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Oprávnené územie:
Bratislavský, Trnavský.

Výzva je otvorená:
Od 09. 12. 2016 – do 28. 02. 2017

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva
Štátna správa
Súkromný sektor
Malé a stredné podniky
Akademický sektor
Mimovládne organizácie

Výška dotácie
min. 100 000 €

Miera podpory:
90 % – 100 % 

Viac o oprávnených žiadateľoch, podporovaných aktivitách, oprávnených typoch projektov a financovaní nájdete na portáli GrantExpert.

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok