logo

Verejnosť môže navrhnúť osobnosť Petržalky do 6. apríla 2018

erb_petrzalka.jpg

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí, prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si prevzalo už 116 osobností.

Návrhy na rok 2018 môžu predkladať jednotlivci, neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky a pod. najneskôr do 6. apríla 2018. Návrhy doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu. Uvádza to na svojej oficiálnej stránke Mestská časť Bratislava-Petržalka.

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku – v čom navrhovateľ vidí jej osobitný prínos pre Petržalku.

Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať elektronicky na daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Záverečný galaprogram sa uskutoční v sobotu 16. júna v areáli petržalského Závodiska.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok