logo

Bratislavský lesopark: vyjadrite svoj názor na verejnom stretnutí či v ankete

Hokej-na-Železnej.-Foto-Hana-Fábry.jpg

V súčasnosti sa dostávajú do záveru práce na novej Koncepcii rozvoja mestských lesov v Bratislave, ktorá vzniká na základe uznesenia bratislavských poslancov a poslankýň. Na príprave tejto koncepcie sa zúčastňuje tím odborníkov a odborníčok, ale cieľom je zapojiť aj širšiu verejnosť prostredníctvom ankety a verejného stretnutia na pôde mesta.

Verejnosť má možnosť zúčastniť sa verejnej diskusie, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 30. novembra 2017 o 16.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na stretnutí sa bude diskutovať o mestských lesoch ako o zelených pľúcach Bratislavy, o rekreačných funkciách a infraštruktúre územia, ale aj o ďalších témach, dôležitých pre rozvoj lesoparku – o ochrane prírody, lesnom hospodárení, lesnej pedagogike či o mobilite v lesoparku. Ak sa verejného stretnutia nemôžete zúčastniť, môžete svoj názor na rozvoj lesoparku vyjadriť aj v ankete na linku https://tinyurl.com/yc7fodn9 do 10. decembra 2017.

Podľa prvých výsledkov ankety patria k najčastejším návštevníkom a návštevníčkam lesoparku obyvatelia Nového Mesta spolu s Petržalčanmi a Staromešťanmi. Ukazuje sa však, že niet mestskej časti, ktorej obyvatelia by do lesoparku nechodili a nevedeli sa vyjadriť k jeho rozvoju. Ľudí najviac zaujíma, ako sa zlepší prístup do mestských lesov pre peších a cyklistov, či pribudnú ihriská, športoviská a rekreačné zóny pri vstupoch do lesoparku, alebo ako by mohli bezpečnejšie koexistovať chodci a cyklisti.

Ako sa ďalej uvádza na webe magistrátu, zaujímavý je aj pohľad návštevníkov a návštevníčok na hodnoty lesoparku – potvrdilo sa, že okrem využívania územia na turistiku a cyklistiku vidia ľudia mestské lesy predovšetkým ako zelený prírodný priestor na oddych, zdroj čistého vzduchu či chránené prírodné územie.

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok