logo

Organizátori akcií sa môžu podeliť so svojimi skúsenosťami do konca júla 2019

Bratislava_logo_dotaznik.jpg

Organizátori podujatí v Bratislave, posťažujte sa so svojimi strasťami pri vybavovaní povolení, infraštruktúry, komunikácie s úradmi alebo inými skúsenosťami tu: https://forms.gle/tfY22fttR8HFVajH6

Pomôžete tak sformulovať sériu odporúčaní a systémových zmien pre viac podujatí v uliciach Bratislavy.

Verejné priestranstvá sú kľúčové pri vytváraní celkovej atmosféry mesta. Ak fungujú správne, sú živé, bezpečné a atraktívne pre ľudí, ktorí tu radi trávia svoj čas rôznymi aktivitami a interakciami medzi sebou. Organizovať však podujatia vo verejnom priestore je veľmi náročné a aktuálne fungujúci systém povoľovacích procesov mimoriadne neprehľadný.

BKIS zo svojej praxe dôverne pozná a vie pomenovať množstvo úskalí a prekážok, ktoré sa s organizáciou podujatí spájajú. Preto už dlhšiu dobu komunikuje snahu vniesť do tejto problematiky riešenia, iniciuje odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných strán a v máji tiež vstúpilo do spolupráce s o.z. Punkt v projekte –Zefektívnenie procesu organizovania podujatí vo verejnom priestore. Do projektu sa zapojil aj Metropolitný inštitút Bratislava a Oddelenie kultúry Magistrátu hl. mesta Bratislavy.

Cieľom je zjednodušiť všetky procesy, definovať kľúčové odporúčania a priniesť návrhy  systémových zmien a vylepšení pri organizovaní podujatí v Bratislave.

Tieto odporúčania majú pomôcť hlavne organizátorom, ktorí majú touto cestou (prostredníctvom online dotazníka) možnosť ovplyvniť a zjednodušiť systém schvaľovania vstupu do verejných priestranstiev.

Výsledky prvej fázy projektu boli už predstavené na workshope v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava (26.6.2019). Účastníčkam a účastníkom boli odprezentované výsledky nedávnej analýzy Punkt, o.z. o súčasnej praxi v povoľovacích procesoch, a to  z pohľadu organizátorov, magistrátu, BKIS, polície a vybraných mestských častí. Následne aj sami aktívne rozoberali podnety a opatrenia rôzneho druhu pre zefektívnenie situácie.

Do konca júla prebieha prostredníctvom online dotazníka zber dát a aby bol výskum čo najrelevantnejší, je potrebné čo najväčšie zapojenie všetkých organizátorov podujatí.

Cieľom je spoznať potreby všetkých aktérov vo verejnom prostredí a najmä podporiť nevyhnutnosť efektívnej komunikácie a spolupráce magistrátu, mestských častí aj polície.

Zdroj správy: Bratislava.sk


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok