logo

Zeleň pri Štyroch levoch je ohrozená

12_Hrad-Evky-Zavadskej.jpg

Bratislavsky hrad. Foto: Hana Fabry 2016

“Zeleň pri Štyroch levoch je ohrozená, má padnúť za obeť zbytočnej ceste,” myslia si v OZ Hrad – Slavín.

V tesnom susedstve pozemku, na ktorom stojí pamätník I. svetovej vojny známy ako Štyri levy, je v pláne výstavba, ktorá ohrozuje zeleň. Stavebné konanie inicioval podľa informácií OZ Hrad – Slavín podnikateľ Štefan Beleš. Jeho cesta má viesť cez územie v 4. ochrannom pásme. K svojim pozemkom sa pritom podnikateľ môže dostať aj inak. Stavebný úrad zbiera stanoviská dotknutých inštitúcií, osôb a orgánov, zatiaľ však vo výstavbe nevidí problém. Stavebný úrad na stretnutí so zástupcami OZ potvrdil, že v súčasnosti prebieha konanie o zmene stavebného rozhodnutia pred dokončením, ktoré sa týka uloženia inžinierskych sietí a vybudovania prístupovej cesty cez pozemky 2813/6 a 7.

”Chceli by sme upozorniť na zvláštne okolnosti v súvislosti s plánovanou výstavbou,” hovorí Sabina Barborjak, predsedníčka OZ Hrad- Slavín. “Nie je nám celkom jasné, prečo žiadateľ potrebuje vybudovať novú prístupovú cestu cez územie v 4. ochrannom pásme, v ktorom platí zákaz rozorávať existujúce porasty a rúbať dreviny, na čo vo svojom stanovisku k žiadosti o zmene stavebného rozhodnutia zo 14. septembra 2016 upozornilo aj oddelenie ochrany prírody na Okresnom úrade Bratislava.”

Navrhované riešenie je tiež v rozpore s platným územným plánom zóny 7b z roku 2004, ktorý bol v tom čase upravený podľa požiadaviek spomínaného podnikateľa tak, aby mohol na svojich pozemkoch 2792/37, 2792/36 a 2792/35 stavať. V pláne zóny je uvedené, že prístup k dotknutým pozemkom je zabezpečený cez areál Juventy (Mičurin), alebo cez ulicu Na baránku. “Zdá sa nám zvláštne, že napriek dvom existujúcim alternatívam má pán Beleš potrebu stavať ďalšiu prístupovú cestu, ktorá by si mala vyžiadať poškodenie zelene v zákonom chránenej oblasti,” konštatuje Barborjak.

Otázny je aj prístup stavebného úradu, ktorý podľa slov pracovníčky Ing. Vaškovej zatiaľ v žiadosti nevidí žiaden problém, a to aj napriek tomu, že ak by stavbu cesty povolil, protirečil by svojmu staršiemu rozhodnutiu o alternatívnych prístupových cestách. Právoplatné územné rozhodnutie o prístupovej ceste by mal mať pritom stavebník pred vydaním územného rozhodnutia na stavbu rodinného domu. Táto podmienka však v tomto prípade podľa informácií OZ nebola splnená. Pozemky pod plánovanou prístupovou cestou kúpil podnikateľ podľa informácií OZ od BVS Ide o pozemky 2813/6 a 2813/7, ktoré boli súčasťou areálu vodárne. Pozemok pod pamätníkom a v jeho okolí spravuje Ministerstvo vnútra.

Štyri levy sú jediným pamätníkom I. svetovej vojny svojho druhu v Bratislave. Odhalili ho v roku 1920 a jeho autorom je známy bratislavský sochár Alojz Rigele a architekt Franz Wimmer. “Murmannova výšina je nielen čarovné, ale aj veľmi významné miesto. Bola by veľká škoda, ak by utrpelo zbytočným zásahom, ktorý by ho mohol znehodnotiť,” hovorí Sabina Barborjak.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok