logo

Zuzana Godárová, Ján Vyhnánek: Hudobný sprievodca po Bratislave

Hudobný-sprievodca-po-Bratislave.jpg

V týchto dňoch vyšla v Hudobnom centre publikácia Hudobný sprievodca po Bratislave z pera Zuzany Godárovej a Jána Vyhnánka. Ambíciou publikácie je zmapovať miesta, osobnosti, súbory a udalosti, ktoré v Bratislave – nazývanej aj „mestom hudby“ – súvisia s klasickou hudbou, ako aj s ďalšími hudobnými žánrami. Kapitoly „Hudobné prechádzky“ a „Miesta posledného odpočinku hudobníkov“ sa vracajú do minulosti, pričom záujemca sa môže vydať po stopách slávnych i menej známych osobností, ktoré v našom meste pôsobili a pozdvihli jeho hudobnú úroveň alebo ho len krátko navštívili, ale dodali tým mestu nezmazateľný punc svojej prítomnosti. Minulosť sa prepája so súčasnosťou v kapitole „Koncertné miesta Bratislavy“ – siene, paláce, galérie, kostoly, divadlá, presiaknuté ozvenou hudby dôb minulých, lákajú návštevníkov načerpať zo studnice hudby dneška. Kapitola „Orchestre, súbory a zbory“ predstavuje dvadsiatku vybraných hudobných telies so stručným popisom ich minulého i súčasného pôsobenia. Publikácia mapuje aj dnešné hudobné dianie v meste, festivaly a koncertné cykly, bratislavské kluby, predajne hudobnín a iné hudobné inštitúcie. Autorka Zuzana Godárová a autor Ján Vyhnánek, aktívni sprievodcovia po Bratislave so zameraním na hudobné dianie, ponúkajú svoje poznatky tak Bratislavčanom, ako aj návštevníkom nášho mesta.

Nahliadnite do knihy drobnou informáciou o Katedrále sv. Martina alebo prostredníctvom náhľadov v pripojenej galérii.
Gotický Dóm sv. Martina vysvätili v r. 1452. V r. 1563 – 1830 bol korunovačným chrámom uhorských panovníkov, celkovo sa tu uskutočnilo 18 korunovácií. Počas nich bola veľmi dôležitá hudobná produkcia, prichádzali sem dirigovať kapelníci z Viedne, napr. Antonio Salieri. V Dóme pôsobil Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina (1833 – 1952) pod vedením dirigentov Josefa Kumlika, Karla Mayrbergera, Josepha Thiard-Laforesta, Alexandra Albrechta a i. V r. 1835 ako jeden z prvých súborov na svete uviedol pod vedením Josefa Kumlika Beethovenovu omšu Missa solemnis. Odvtedy ju pravidelne uvádzal, čo pripomína pamätná tabuľa v juhozápadnom rohu lode. Dóm bol miestom mnohých významných koncertov, napr. v r. 1884 tu Franz Liszt dirigoval svoju Korunovačnú omšu. Taktiež bol miestom druhého sobáša vdovy po W. A. Mozartovi Constanze s dánskym diplomatom Georgom Nikolausom Nissenom (1809); jedným zo svedkov bol skladateľ Heinrich Klein. Konal sa tu aj sobáš klaviristu Carla Tausiga so Serafínou Vrabélyovou (1864), ktorého svedkom bol skladateľ Johannes Brahms. Od r. 2008 je katedrálou Bratislavskej arcidiecézy. Od r. 2010 je v prevádzke nový organ vyrobený dielňou Geralda Woehla z Marburgu, pomenovaný podľa sv. Alžbety Uhorskej, Bratislavčanky, ktorá zomrela v Marburgu. Hráva sa na ňom aj v rámci Katedrálneho organového festivalu ( s. 85). V Katedrále sa konajú tiež významné koncerty v rámci ďalších festivalov (BHS, Melos-Étos, Konvergencie a i.). Pri liturgii a iných slávnostných príležitostiach účinkuje Katedrálny zbor sv. Martina, ktorý vznikol v r. 2011 a nadväzuje na hudobné telesá pôsobiace v tomto chráme v minulosti.

Viac o knihe sa od jej autorky a autora dozviete, keď si otvoríte príspevky v priložených linkoch:
Rozhovor v Rádiu Devín (od 30. minúty)
Reportáž o krste knihy na stránke Bratislavské rožky
Rozhovor na stránke Opera Slovakia
Ďalšie články autorov publikácie o hudobnej Bratislave

Aktuálne hudobné dianie v meste vám už neunikne, ak budete sledovať na Facebooku stránku Hudobný sprievodca po Bratislave – Musikführer – A Musical Guide

Ak vás hudobná minulosť i prítomnosť Bratislavy zaujíma, knihu si môžete kúpiť priamo u jej vydavateľa.
Publikáciu si možno kúpiť v slovensko-nemeckej a v slovensko-anglickej verzii.

Vydalo: Hudobné centrum
Verzia SK-EN ISBN: 978-80-89427-24-6

Verzia SK-DE ISBN: 978-80-89427-28-4
Rok vydania: 2016
Počet strán: 144
Cena s DPH: 12,00 €

Článok i náhľady na stránky z knihy sú uverejnené so súhlasom vydavateľa i oboch autorov.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok