logo

Nezabudnite na prednášky 1000 rokov histórie

2-1-6323-373-orig-400x220-1.jpg

Prednáškový cyklus Múzea mesta Bratislavy 1000 rokov histórie, ktorý je venovaný priateľom Bratislavy, milovníkom histórie a architektúry mesta, pokračuje aj tento rok. Jeho piaty ročník sa tematicky zameria na novšie dejiny Bratislavy.

11. 2. 2020 Rafinéria Apollo
PhDr. Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok
Apollka – dejiny, význam a zaniknutá architektúra rafinérie a okolitých tovární (Kablo…) s premietaním dokumentárneho filmu o bombardovaní v roku 1944.

17. 3. 2020 Firma Pittel a Brausewetter v dejinách výstavby Bratislavy
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Historický ústav SAV
Firma Pittel a Brausewetter vznikla v 70. rokoch 19. storočia v Bratislave zo spolupráce
V. Brausewettera, nemeckého stavebného inžiniera, a baróna A. Pittela, výrobcu stavebných látok. Od konca 19. storočia až do roku 1945 mala veľký podiel na výstavbe technických a hospodárskych objektov, ale aj obytných, kultúrnych, sakrálnych a iných druhov stavieb na území Bratislavy.

21. 4. 2020 Vojenský cintorín v Petržalke ⃰
PhDr. Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok
Cintorín v Petržalke patrí medzi najvýznamnejšie pamätníky padlých v 1. svetovej vojne. Prednáška priblíži, ako a prečo sa pomníky na Veľkú vojnu stavali.

19. 5. 2020 Pamätník Chatama Sofera ⃰
Jozef Staško, Židovská náboženská obec Bratislava
Chatam Sofer bol významný bratislavský rabín a spolu s ďalšími učencami je pochovaný v podzemnom priestore, ktorý je jedinou zachovanou častou starého židovského cintorína. Cintorín zlikvidovali pri výstavbe tunela v rokoch 1943/44. Architektonicky pozoruhodný areál patrí medzi najvýznamnejšie židovské pútne miesta v Európe.

9. 6. 2020 Židovské komunitné múzeum*
Dr. phil. Maroš Borský, Židovské komunitné múzeum
Židovské komunitné múzeum so stálou expozíciou Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo je unikátne múzeum, ktoré pôsobí v dodnes používanej synagóge na Heydukovej ulici. Ide o vzácnu stavbu postavenú v rokoch 1923/24 podľa plánov architekta Artúra Szalatnaia-Slatinského.

9. 9. 2020 Ortodoxný a neologický cintorín*       
Dr. phil. Maroš Borský, Židovské komunitné múzeum
V Bratislave sa nachádzajú dva židovské cintoríny – ortodoxný a neologický – na Žižkovej ulici. Oba sú miestom posledného odpočinku významných židovských osobností, ako aj tisícov Bratislavčanov židovského vierovyznania.

13. 10. 2020 Vplyv vojny na zdravotné pomery v Bratislave a aktivity na ich zmiernenie
PhDr. Anna Falisová, CSc., Historický ústav SAV – Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD., Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
Prednáška priblíži zdravotné a hygienické pomery v Bratislave po skončení 2. svetovej vojny, začiatky penicilínovej akcie a zahraničnú pomoc v zdravotníctve.

10. 11. 2020 Počiatky cestovného ruchu v Bratislave
PhDr. Miroslav Sabol, PhD., Historický ústav SAV
Prednáška priblíži počiatky rozvoja cestovného ruchu v Bratislave. Zameria sa na dobu po vzniku ČSR a medzivojnové obdobie. Záujem o mesto podporovala zvýšená mobilita, cenovo dostupná a kvalitná kuchyňa.
Ďalšia aktivita

28. 7. 2020 Jesenský a Tajovský – Život a dielo
Prednáška (panelová diskusia)
Prednáška sa zameria na život a dielo Janka Jesenského a Jozefa Gregora Tajovského. Priblíži ich životné príbehy a odhalí ich postoje k súdobej realite.

Miesto
Faustova sieň, Múzeum dejín mesta, Stará radnica – Vždy o 15.00
⃰ Nádvorie Starej radnice – Vždy o 14. 45

———-

Vstupné
Základné vstupné 2 €, Stará radnica
Mimoriadne vstupné + 3 €, na mieste konania v termínoch 19. 5., 9. 6., 8. 9. 2020

Maximálny počet účastníkov 60

Zmena programu vyhradená.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok