logo

Výstava Sen x skutočnosť sa končí, nezmeškajte finisáž

Sen-skutocnost.jpg

Jozef Teslík, Oslavy II. celoštátneho nástupu HM v Bratislave. Zdroj: SNG

15.00 | Siesta v galérii: Sen × skutočnosť
Lektorský výklad formou rozhovoru lektorov Barbory Tribulovej a Petra Pivodu sa zameria na vytipované momenty výstavy.

17.00 | Kurátorské záverečné slovo k výstave
Katarína Bajcurová (SNG), Petra Hanáková (SNG), Bohunka Koklesová (VŠVU)

Koncert z diel skladateľov obdobia 30. ‒ 40. rokov na Slovensku spojený s prednáškou Miroslava Tótha
Na koncerte odznejú skladby z tvorby Karola Elberta a jeho súčasníkov a taktiež skladby, ktoré boli skomponované ako pocta zabitým a perzekvovaným skladateľom. Prednáška sa bude venovať stavu výskumného bádania v oblasti hudobnej tvorby na Slovensku v období medzi rokmi 1938 – 1945.

Vstup voľný.

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok