logo

Mestská časť Petržalka

erb_petrzalka.jpg

Rozloha: 28, 7 km2
Počet obyvateľov: 105 763

Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava 5
Informácie: +421-2-68 288 500
Fax (podateľňa): +421-2-63 814 964
e-mail: starosta@petrzalka.sk

Webová stránka: www.petrzalka.sk


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok