logo

Mestská časť Devínska Nová Ves

erb_dnv.png

Rozloha: 24, 2 km2
Počet obyvateľov: 15 655

Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49
tel.: +421 2 602 014 00
tel: +421 2 645 383 67
tel: +421 2 645 383 68
e-mail: starosta@mudnv.sk

Webová stránka: www.devinskanovaves.sk


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok