logo

Zastavme deštrukciu Bezručky!

DSC_6275.jpg

Bratislavská verejnosť už niekoľko týždňov s obavami sleduje stavebné práce prebiehajúce v rámci komplexu budov na Bezručovej ulici č. 3 a 5. Pod rúškom „rekonštrukcie a nadstavby“, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, tu de facto prebieha búranie národnej kultúrnej pamiatky.

Členovia medzinárodnej organizácie DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) sledovali proces prípravy obnovy týchto pamiatkovo chránených budov aj sa v ňom priamo angažovali od roku 2010. Už vtedy sme upozorňovali na riziká hroziace pri realizácii zámerov, ktoré deklaroval vlastník budovy. Aktuálna situácia žiaľ potvrdzuje, že sme sa v našich obavách nemýlili. Budovy bývalej sociálnej a robotníckej poisťovne na Bezručovej ulici patriace k najvýznamnejším pamiatkam moderného hnutia, nielen na Slovensku ale aj v širšom medzinárodnom kontexte, dnes búrajú. Okolnosti, ktoré sprevádzali proces schvaľovania stavby na Bezručovej ulici súčasne vzbudzujú podozrenie, že v jeho priebehu došlo ku korupčnému konaniu.

Vyzývame preto kompetentných predstaviteľov štátnej a verejnej správy, aby

* Zastavili deštrukciu tejto významnej pamiatky,

* Prešetrili rozhodovanie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave pamiatkovou inšpekciou a vyvodili * dôsledky za nenávratné škody na kultúrnom dedičstve Slovenska, ktoré svojim netransparentným rozhodovaním spôsobil,

* Prešetrili rozhodovanie Stavebného úradu Bratislava Staré mesto vo veci povolenia stavby „Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Bratislava Staré Mesto“,

* Prehodnotili svoj prístup k pamiatkam všeobecne a osobitne k ochrane architektonického dedičstva 20. storočia.

Verejnú výzvu slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO môžete podporiť na webovej stránke Changenet.sk.


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok