logo

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy

Bratislava_logo.jpg

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy dňa 3. júla 2008 uznesením č. 444/2008 schválilo Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008.

Celé znenie Štatútu nájdete na stránke Magistrátu mesta Bratislavy.

Návrhy dodatkov a schválené dodatky k Štatútu.

 


Možnosti podpory Bratislavy fotogenickej

Máme radi Bratislavu rovnako ako vy. Naše články a fotky ochotne ponúkame vám, našim čitateľkám a čitateľom, bezplatne, ale ako všetko, aj technické zázemie a čas na tvorbu obsahu stránky stoja peniaze. Aj najmenšia finančná podpora nám pomáha venovať sa webu a s ním aj Bratislave - viac a lepšie.
Podporiť nás môžete prostredníctvom prevodu na transparentný účet číslo SK6783300000002001245463 občianskeho združenia Bratislava fotogenická.
Ďakujeme.

posunúť na začiatok