Výročie úmrtia mäsiarskeho podnikateľa Rudolfa Manderla
17.04.1968
Vo Viedni zomrel mäsiar a obchodník Rudolf Manderla, rodák z Bratislavy, stavebník prvého slovenského „mrakodrapu" - známeho Manderláku. Pochovaný je na Centrálnom cintoríne vo Viedni.