V Bratislave zomrel známy huslista – primáš Dezider Cibuľka
02.01.1959
V Bratislave zomrel známy huslista – primáš Dezider Cibuľka, upravovateľ slovenských ľudových piesní. Narodil sa 7. mája 1901 v Rimavských Janovciach.