Narodil sa Márton Győrik, kustód Mestského múzea
03.10.1848
V Bratislave sa narodil Márton Győrik, čestný predseda Bratislavského okrášľovacieho spolku a kustód Mestského múzea. Zomrel 1.12.1924 v Bratislave, pochovaný je na Cintoríne pri Kozej bráne.