Duplicate – V Bratislave sa narodil sochár V Bratislave zomrel poľnohospodársky odborník a publicista Mátyás András AngyalffyJozef Arpád Murmann
17.03.1839
V Bratislave zomrel poľnohospodársky odborník a publicista Mátyás András Angyalffy. V západnej Európe sa zoznámil s poznatkami poľnohospodárskych vied a propagoval ich v Uhorsku. Autor rozsiahlych prác o ekonomike poľnohospodárstva, veterinárstve a chove oviec. Narodil sa 5. februára 1776 v Naszály.