Akým spôsobom funguje platba cez bankový účet?
Pri platbe vyberte u spôsobu platby možnosť “Priama platba na bankový účet”. Ihneď po vykonaní objednávky produktov Vám bude doručený e-mail, podľa ktoreho zaplatíte príslušnú čiastku na bankový účet prevodom. Po prijatí platby Vám bude odoslaný produkt poštou, alebo v prípade objednávky produktov priamo z košíku Vám budú na e-mailovú adresu Vám zaslané odkazy na Vaše zakúpené fotografie a zároveň ich budete mať k dispozícii na svojom užívateľskom účtu, pokiaľ ste si ho vytvorili pri nákupu. Neregistrovaný zákazník dostane e-mailom odkaz na stiahnutie zakúpenej fotografie.

Akým spôsobom funguje platba cez PayPal a ako prebieha?
PayPal je zabezpečený medzinárodný platobný systém, ktorý môžete využiť pre uhradenie Vašich objednávok. Výhodou je, že celá transakcia prebieha automaticky a svoje fotografie získate počas 30minút. Cez PayPal môžete zaplatit platobnou kartou ale prostredníctvom účtu PayPal. V prípade, že ho nemáte môžete si ho vytvoriť na adrese www.paypal.com
Pri objednávaní fotografií vyberte možnosť platby cez PayPal. Vyplňte požadované údaje a budete presmerovaný na zabezpečenú stránku paypal.com. Ďalej postupujte podľa inštrukcií. Po prijatí platby Vám bude príslušná fotgrafia okamžite k dispozícii pri potvrdení platby priamo na stránkach obchodu, alebo Vám budú na e-mailovú adresu zaslané odkazy na Vaše zakúpené fotografie a zároveň ich budete mať k dispozícii na svojom užívateľskom účte pokiaľ ste si ho vytvorili pri objednávke.

Aké Vaše osobné údaje uchovávame?
Uchovávame iba údaje nevyhnutné na splnenie fakturačnej povinnosti a tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie licenčnej zmluvy k produktom, ktoré zakupujete. Neuchovávame ani nespracovávame žiadne citlivé údaje typu dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladov, atď.