Zrod bratislavského jezuitského kolégia
10.07.1628
Kráľ Ferdinand II. Habsburský podpísal zakladaciu listinu bratislavského jezuitského kolégia vystavenú vacovským biskupom Štefanom Sennyeim.