Zriadenie Družstva SND
08.11.1919
Zriadené bolo Družstvo Slovenského národného divadla, ktoré vyvinulo činnosť na založenie SND. Predsedom jeho správnej rady bol Vavro Šrobár, podpredsedom Emanuel Maršík, kancelárie malo v Heckenastovom paláci (Konventná 1). Už v novembri vypísalo súbeh na miesto riaditeľa divadla, ktoré jeho zásluhou vzniklo v roku 1920.