Zomrel prírodovedec a pedagóg Friedrich Dohnányi
10.11.1909
V Bratislave zomrel prírodovedec a pedagóg Friedrich Dohnányi, ktorý na katolíckom gymnáziu na Klariskej ulici zriadil prvé školské röntgenologické laboratórium v Uhorsku. Bol aj výborným amatérskym violončelistom (1874 v Bratislave koncertoval s Franzom Lisztom) a prvým pedagógom svojho syna Ernsta, svetoznámeho klaviristu. Narodil sa 13. júna 1843 v Sobotišti.